Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Allmannranden

 På Allmannranden, (sør for Langfonna, ca. 300m NV for Sprenbekktjønna), på et lite platå går Pilegrimsleden ca. 10m fra en stor gravhaug (ca. 3m) fra 600- 800-åra. Haugen er sterkt rasert. Haugen ble i 1929 restaurert av Drivdalen Ungdomslag, og det ble ved Ola J. Rise nedlagt en beretning om hva den hadde inneholdt (Oppdalsboka II side 38 og 76-77).

 

”En mengde småfunn (33 pilspisser, 4 ildstål, 1 sledekrok, 2 syler, 1 rembeslag, biter av et par heiner, 2 knivblad, 1 skolpjern, 2 nåler av jern, et par lysterspisser, 1 celt, 1 munnbitt, en perle av kleberstein og en av rav) tyder på en primitiv busetning her oppe en gang”. Funnene tyder på jakt og fangstsamfunn. Høyden over havet (1300m) tyder på at dette dreide seg om en gård som ble bygget som en tidlig form for skysstasjon.

 

Her oppe omkom Håkon Magnusson (Toresfostre) (1069 - 1095) bror av Sigurd og Eystein under rypejakt i 1095.

Gravhaugen på Allmannranden på Risberget. Grava ligger 10m fra Pilegrimsleden og er fra ca. år 600 - 800.

Foto © Sigmund Rise

Knapp venstre

Tilbake til historie