Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Historien til Dovrehallen
Knapp venstre

Tilbake til historie

Dovrehallen

 

Basert på Olav Voldens artikkel i Bøgda vår 1990: ”Dovrehallen ungsdomslag – minner fra mellomkrigstiden. S. 17-20.

 

Fra 1894 var ungdommer fra hele Drivdalen med i Drivdalen ungdomslag. På grunn av at avstandene var store og framkomstmidlene få ble det tidlig snakk om å danne et eget ungdomslag lenger opp i dalen. Det var lærer ved Engan skole, Lorents Olai Mateus Braseth fra Måløy som fikk realisert dette. 4. mars 1923 var det møte i skolestua på Engan, og det første styret i Dovrehallen ungdomslag ble valgt. Styret besto av Lorents Bratseth (formann), Iver Stølen (nestformann), Klara Engan, Sivert Volden og Marit Stølen.

 

I begynnelsen ble møtene holdt i skolestua. Blant de første arrangementene var ”rømmegrøtfest” på Vammervold og Jonsokbryllup i Vammervoldtrøa.

 

Behovet for et eget lokale meldte seg snart. Dovrebanen var åpnet et par år tidligere, og arbeidsbrakker fra anleggstida ble lagt ut for salg. Ungdomslaget fikk kjøpe Nestavollbrakka som var ei 24-mannsbrakke med mannskapsrom, kjøkken og gang. Laget tok opp et kausjonslån og det meste av arbeidet med å ta ned, flytte og sette opp igjen brakka ble gjort på dugnad. Eilert Takle var leder for byggekomiteen. Ole O. og Ole H. Vammervold stilte med gratis tomt nede på Brusletta i en skogteig de eide sammen. Innvielsesfesten for Dovrehallen ble holdt 6. januar 1924. Ola Setrom var festtaler og spelstykket ”Mormonere” ble framført på ei provisorisk scene.

 

Det første ordinære møtet i laget ble holdt 17. mars 1924. Her ble lover for laget vedtatt, og det første  midlertidige styret ble valgt til ordinært styre. Dovrehallen ungdomslag ble innmeldt i Orkladalens ungdomslag (fylkeslaget). Av den første årsmeldinga ser vi at laget har 56 medlemmer, 26 kvinner og 30 menn. Det er avholdt 13 møter og 3 fester, og det er holdt 13 foredrag med ulike emner, bl.a. ”Ungdomsarbeidet og dets idealer”, ”politikk” og ”plikten til å være glad”

 

Dovrehallen ble samlingsted for hele kretsen, både yngre og eldre ”ungdommer”. I tillegg ble huset utleid til ulike arrangement, alt fra 1.mai-fester, møter og søndagsgudstjeneste. Aktivitetsbredden var stor.

 

Året etter fikk laget eget sangkor med lærer Ludvik Enmo som dirigent. I 1925 ble Båggåstronda ungdomslag starta. Det ble nå tradisjon at de tre laga Dovrehallen, Drivdalen og Båggåstonda hadde skirenn på omgang, både langrenn og hopprenn i Bortrebakken, Fossebakken og Bøabakken. Om kvelden var det fest med premieutdeling. Om sommeren ble det arrangert turer til f. Eks Heggvollbotnen, Vinstradalen og Svarthaugen.

 

Samholdet på Engan var godt, men det var politiske motsetninger. Mange av beboerne på Engan arbeide i Steinindustrien og hadde sosialistisk livssyn. Bondeungdommen var gjerne mer konservative politisk. Enmo skriver i årets andre årsmelding at det burde vært avsatt mer tid til diskusjon i ungdomslaget, men at det var vanskelig å finne diskusjonsemner som det ikke var politisk strid om, og som kunne skape splittelse i laget.

 

Laget hadde også egen teatergruppe. Den hadde mange flinke skuespillere, bl.a. Sivert Engan, Olga Volden, Martin Isbrekken og Johan Duås. Spelstykkene ble fortrinnsvis framført i Dovrehallen, men teatergruppene i de ulike ungdomslaga reiste også rundt og underholdt hverandre med stykkene de hadde øvd inn.

 

I 1960 ble Drivdalen skole bygd, og Engan skole nedlagt. Kretsen fikk kjøpe Engan skole. Rundt 1970 ble Dovrehallen flyttet bort til skolehuset og sammenbygd med dette. Dovrehallen kretshus var etter dette ansvarlig for driften av huset. I 2002 valgte kretshuset og Dovrehallen Ungdomslag å slå seg sammen til Dovrehallen grendalag, som er grendalaget for hele Drivdalen skolekrets. Dovrehallen er fortsatt samlingspunkt i kretsen med møter og fester slik det har vært siden tidlig på 1920-tallet.