Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Knapp venstre

Tilbake til historie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

”Gamle kongevei”

Den eldste ferdselveien over Dovrefjell til Oppdal kom trolig fram over Risberget og ned til Rise. Men kildene tyder på at utover middelalderen gikk mer av ferdselen ned gjennom Drivdalen. I åra 1685-1733 gikk det tre kongeferder over Dovrefjell, etter dette ble hovedveien over fjellet kalt ”Kongevei”.

 

Gamleveien gikk i dalbotten ”Neon Brekkon” fra Engan og ned til Rise. Ved ”Risløkkja” tok veien opp fra dalbotten over dyrkajorda og opp til det gamle fellestunet på Rise som lå ca der krysset mellom Vinstradalsveien og gardsveien til Trenga er i dag. Her møtte veien den gamle ferdselsveien fra Risberget (Pilegrimsleden).  I dag er denne delen av veilea stort sett dyrket opp bortsett fra ned ”Sandbrekka” og over ”Gammelbrua” over Vinstra (ved Plassastoggo)

 

Som eiendomskartet fra Rise i 1862 viser at rett vest for ”Synner Søsto” gikk det av en vei vestover over Rishaugen og bort til Skoremsbrua—dette var veien ”Bortom elva”. Fra Skoremsbrua og østover til ”Nødder Søsto” gikk ”Gammel Tverrlina” like sør for der dagens Tverrlina/Båggåstrondvegen går.

 

Nyveien mellom Engan og Lo åpnet i 1867, og fulgte omtrent samme trasse som dagens E6.

 

Den østre sløyfa av den nye skiløypa mellom Skoresbrua og Gottembrua følger den gamle kongeveien Gottemsveien og 6-700 meter nordover, som vist på kartet under.           

Eiendomskart over Risgrenda fra 1862 ”lagt oppå” moderne flybilde. Gamle kongevei er vist med rød strek,

veien ”bortom” og Gamle Tverrina er vist med blå strek.

Skiløypa mellom Skoresbrua og Gottemsbrua og Gamle kongevei

Grønn—gamle kongevei. Rød– skiløype. Gul—lysløypa.