Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Rise kraftverk ble bygd i øvre Risfossen tidlig i 1930-åra, og avløste den gamle kraftstasjonen i Vinstra.

Rise kraftverk ble bygd i øvre Risfossen tidlig i 1930-åra, og avløste den gamle kraftstasjonen i Vinstra. Anlegget i Risfossen var ved siden av elektrisitetsverket i Dørrumselva det største grendekraftverket i Oppdal. Vannfallet i Risfossen er bare 6,4 meter høgt, men rørledningene hadde grove dimensjoner etter tiden, og verket kunne yte 50 kilowatt.  Kraftstasjonen var et andelslag med 35 abonnenter ved åpninga i 1932. Det var et vekselstrøm anlegg med 10 km linjenett i 1932, i linjenettet var det lagt inn to transformatorer. Linjenettet vart senere utvida.

Langt oppi Drivdala, mesta oppme Brekka,

klemme dem ivei mæ et millionanlegg.

Høgspent og lågspent det ska no bli på flekka.

min det bli no visst itt ferdigt foinn pavin han fæ skjegg.

 

Og luftslott oppå luftslott dem bøggje villig vekk.

 mæ kraftanlegg på kraftanlegg i kvar en fillebekk.

 og kvar ei ussel hytt ska no herlegheta få,

 ja, det ska no bli morro å få låvvå og få sjå.

 

 Revyvise av Vang ungdomslag på Aune

Rise kraftverkRise kraftverk ble bygd i øvre Risfossen tidlig i 1930-åra, og avløste den gamle kraftstasjonen i Vinstra.

Foto © Sigmund Rise

Rise kraftverk ble bygd i øvre Risfossen tidlig i 1930-åra, og avløste den gamle kraftstasjonen i Vinstra. Knapp venstre

Tilbake til historie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Storflommen i 1932