Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. VinstrabruaKnapp venstre

Tilbake til historie

Vinstra bru ligger i Drivdalen, sør for Oppdal, der Dovrebanen krysser over elven Vinstra. Noen få hundre meter ned for Vinstra bru løper elven ut i Driva, hovedelven i Drivavassdraget.

 

Vinstra bru er bygget som hvelvbru, med en spennvidde på 12 meter. Under muringen var hvelvet undersstøttet av et eget buestillas fremstilt av furutømmer fra Drivdalen. Hvelvet var ferdigmuret i september 1914 og stillaset under hvelvet ble senket i august 1915 uten at det ble registrert noe synking av hvelvet.

 

Brua er oppført direkte på fjellgrunn, etter at denne var blitt planert.

Fundament-, over- og bakmur er oppført av tungt bearbeidbar øyegneis, noe tatt ut i fjellet ved forskjæring til Isbrekkatunnelen, ca 3 km sør for brustedet. Størsteparten av steinen ble tatt ut av berget i Loslia og i Vinstradalen opp til 2 km fra brustedet. Steinen ble ført fram på vinterføre.

 

Byggekostnadene for brua var oppe i hele 62.567.30 kroner!                                          

 

Vil du lese mer om byggingen av Vinstra bru, finnes det en mer detaljert gjennomgang av dette i ”Avslutningsrapport for Dovrebanen Oslo 1926”.

Vinstra bru ligger i Drivdalen, sør for Oppdal, der Dovrebanen krysser over elven Vinstra. Noen få hundre meter ned for Vinstra bru løper elven ut i Driva, hovedelven i Drivavassdraget.
Vinstra bru ligger i Drivdalen, sør for Oppdal, der Dovrebanen krysser over elven Vinstra. Noen få hundre meter ned for Vinstra bru løper elven ut i Driva, hovedelven i Drivavassdraget.
Muringen av brua ferdig våren 1915
Vinstra bru ligger i Drivdalen, sør for Oppdal, der Dovrebanen krysser over elven Vinstra. Noen få hundre meter ned for Vinstra bru løper elven ut i Driva, hovedelven i Drivavassdraget.
Muringen av brua ferdig våren 1915
Et av de første togene som passerte brua.

Muringen av brua ferdig våren 1915

Et av de første togene som passerte brua.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Sigmund Rise

Vinstra bru fotografert av Anders Beer Wilse i april 1915

Jernbanebrua over Vinstra slik den er i dag.

Teksten er basert på artikkel i ”Dovrebanen 2007”,

 utgitt av Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening.                             

Muringen av brua godt i gang sommeren 1914.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brua fotografert av Anders Beer Wilse i april 1915

Eier: Norsk Folkemuseum