Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÅRSMELDING DOVREHALLEN GRENDALAG 2017

Dovrehallen grendalag

    1923-2002

Styret:

      Leder:  Oddbjørn Dalslåen

      Nestleder: Ola H. Risan

      Kasserer: Sivert H. Sæteren

      Sekretær:  Oddveig M Nordbø

 

Ungdomsutvalg:

      Leder: Svein Olav Svendstad

      Styremedlem: Erik Stølen og Vegard Snøve

 

Revisorer: Mari Heggvold og Finn Lømo

 

Valgkomite:

      Leder: Tore Bøe

      Valgmedlem: Inger Horvli og Terje Engen

 

Plenklipper: Ola Husa Risan

Brannvernleder: Svein H Risan

 

Aktivitet og utleie:

Dovrehallen har vært utleid 13 ganger.

Dovrehallen har hatt 18 egne arrangement.

Dovrehallen har hatt 3 styremøter og årsmøte.

Dovrehallen har hatt 1 stk innedugnad.

 

Gaver:

1 gave til 17.mai Drivdalen Skole.

Dovrehallen Grendalag vil takke Bjørg Marit og Sivert H. Sæteren for juletreet.

Gave fra Oppdalsbanken kr. 12000,-

 

Dovrehallen Grendalag vil takke alle som har hjulpet til i året som har gått.

 

Leder har møtt på 2 stk oasemøter og Oppdalsbanken.

Utdeling av gaver for styret: Sekretær Oddveig M Nordbø.

 

 

Med Vennlig Hilsen

Styret Dovrehallen Grendalag