Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Knapp venstre

Tilbake til DIL

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmelding trimgruppa 2018

Trimposter.

Antall besøk (med 2017 og 2016 i parentes). Alle trimposter er helårsposter.

 

- Brustølen (vinter) flyttes til Gammelbrua på sommerføre og ”gjøres opp” ved årsslutt.

- Djupdalen (vinter) flyttes til Dugurdmålsteinen på sommerføre og ”gjøres opp” ved årsslutt.

 

- Sætermorka                                      407  (182)      (211)                         

- Søstusætra                                        451  (450)      (440)                       

- Dugurdmålsstenen/Djupdalen                  340   (264)      (356)                              - Hesthåggålia                               173   (153)      (156)                        

- Risfossen/Fanthulu                            1493       (1431)    (1632)                      

        - Sætrumsmoen                                          696   (881)      (1590)                             - Høyløe v/Stølegga                              1757       (1381)     (1272)    

        - Fossessætra                                             321   (344)      (320)     

        - Skrustølen                                                803   (800)   (983)                         - Brustølen/Gammelbrua                      511   (336)        (271)                     

                                                               

Samla besøk på alle DIL’s trimposter:       2018 -  6952

2017 -  5872

2016 -  6962

 

Besøket på trimpostene har vært høyt i år. I tillegg er det mange som går på turstigene uten å skrive seg på i trimbøkene. Ved Hengbrua er det en privat trimpost som svært mange turgåere registrerer seg på. De går runden på vestsida av Driva etter turstigen om Skoresbrua, og registrerer seg ikke på Dil’s trimpost i Sætromsmoen. Fort rekna er det godt over 500 som er registrert bare på den private trimposten. Så turstigen i furumoene her er svært populær!

 

 DIL’s satsing på Trimposter, Trim med DIL og Store og Små, er et meget godt bidrag til                     ”folkehelsens fremme” – fysisk og sosialt! Dette er et viktig bidrag til det som det satses stort på fra myndighetenes side. - Nemlig å få folket i bevegelse, ut i naturen - og å få barn til å bli glad i å gå på tur. Det skal være lettvint å ta en tur hver dag! –Og en trimpost i nærmiljøet er med og øker lysten til å ta en tur ut! -

Benth Owesens trimpremier henger høyt, og både frukt/grøntkort og små premier v/ hver trim, samt  gavekort er stimuleringstiltak som slår positivt ut på deltakerstatistikken. Fullføring av krav til Trim med DIL honoreres med «snøkrystaller» – produsert av Yngvild Wathne Sæther

 

Trimgruppas arbeid har det siste året bestått i vedlikehold av trimløypene. Det er nå ca 46 km turløyper etter standard som Turskiltprosjektet har utarbeidet. Som kjent er dette turer som går til/forbi idrettslagets trimposter. I tillegg er det 4 startpunkttavler i området. Ang. hva DIL nå har ansvar for av trimløyper, vises til beskrivelse av løypene i årsmelding for 2017 under samme punkt.

 

 

Intersporttrimmen Store og Små – ut å gå:

  

Arrangert for 28. gang i 2018! Har i alle år vært arrangert sammen med Driva Helselag - 8 gåtrimmer i alt v/Sætrumsmoen/Risfossen.

 

I 2018 var antall startende 312 (260). 39 (32) deltakere pr. gang i gjennomsnitt. Trekning av frukt/ grøntkort fra Kiwi og en gavepremie fra Intersport på hver trimkveld.  29 (29) personer fullførte minst 5 ganger eller mer, og var med i trekninga av 4 gavekort a kr. 500,- til slutt. Vinnere av disse ble Alf Heggvold, Hilde Rislien, Sigrun Riise og Sigurd Lundaløkk Loe. Kjellrun Gjerstad vant gavekort på joggesko fra Intersport. Avslutning med kveldsmat v/Gapahuken var populært med 37 deltakere. Det er søkt om aktivitetsstøtte fra Oppdal Kommune.

 

 Den 6/5 ble gåtrimmen arrangert i samarbeid med 4-H som hadde grendakafe på Plassastoggo med 66 deltagere.

 

Trimkvelden 29/5 ble arrangert som HJERTEMARSJ med ”hjertequiz” langs løypa og servering v/Gapahuken, sponset av Spar. Det var hjertesunn servering av gryn, yoghurt, frukt, grønt og vann!!

 

 

 

Embretmarsjen  - arrangert for 38. gang.

I år var det 304 ( 278) deltakere som fullførte, av disse 60  (62) nye. Marsjen ble avviklet i varmt turvær 10.juni. Det var svært tørt i Vårstigen, men så kom det ei lita regnskur underveis som alle takket for!!!

Samme opplegg som tidligere år. 25-årsfat ble delt ut til 4 turdeltakere. Stav for 20 års deltagelse ble tildelt 5 deltakere. Porselensfat for 15 års deltagelse tildelt 4 deltagere.

 

Rapport fra DIL om rydding/tilsyn og turmarsj er sendt Statens Vegvesen. Som årlig godtgjørelse for dette arbeidet mottar Drivdalen il kr 15.000. Gjelder også Nordre Vårstig. Det var lite vindfall siste år, men det er behov for en del kantslått i nordre ved Nestadvoll et par ganger i løpet av sommeren. Brennhuttu og tørrhalm vokser meterhøyt, og gjør det uframkommelig langs dyrkamarka uten vedlikehold. Ingen moskusproblemer i år. Som tidligere år – godt samarbeid m SNO.

 

DIL har i hver rapport i alle år påpekt behovet for mer rydding i Vårstigen. Og nå er store ting på gang i forbindelse med prosjektet «Restaurering av Den gamle Kongevegen fra Dovre til Oppdal kirke.»  

Det skal ryddes trær og pysj ut tom. veigrøftene, vann på avveie skal ledes på rett vei, bruer skal restaureres og nye skilt skal komme opp. Det er bevilget 13millioner til dette!! DIL har deltatt på befaring med prosjektleder.

Ryddearbeidet med motorsag er påbegynt fra nord. Trær er buntet sammen og fraktet ned til vei med helikopter. Arbeidet ble avsluttet før vinteren i oktober. Da var de kommet opp til Vårstigåa. Starter opp så snart som mulig til våren, og håper å være kommet langt til årets Embretmarsj.

 

 

Trim med DIL

Krava til fullført Trim med DIL er: Minst 1 besøk på DIL´s trimposter i løpet av året (sølv), mens 2 besøk kvalifiserer til gull. Barn tom. barneskolen får godkjent ved minst 7 besøk.

 

I alt 26 (20) innleverte kort, som resulterte i:18 (13) gull, 8 (7) sølv.

Disse får «Snøkrystall» + at det blant deltagerne som har fullført minst sølv- eller gullkravet, trekkes ut gavekort fra DIL på kr.1000 på premieutdelinga.

 

Trim med DIL fortsetter videre. Startkortene legges ut i alle trimkasser, og er en fin reklame for trimaktivitetene i Drivdalen il. i tillegg til at ukjente får et godt tilbud om kart over Drivdalen. Alle trimaktivitetene blir kunngjort på drivdalen.no. Mange hyttedrivdalinger fullfører krava i dette tilbudet.

Som avslutning på trimåret ble det arrangert trimtreff i Klubbhuset i februar med trekning av trimposter, og utdeling av trimpremier. Kombinert med trimtur og servering av suppe, ble dette et trivelig treff for trimfolket.

 

Trim m DIL har gått etter samme mal med 10 trimposter i 15 år nå. I 2018 har trimgruppa regna på hvor lang distanse turfolket har tilbakelagt på turstigene til trimpostene på dette året. Da er lengde tur/retur, evt. rundtur om trimposten lagt til grunn - multiplisert med antall besøk på den enkelte post. Og lengden som er tilbakelagt er høy! Godt over 30.000 kilometer har trimmerne i Drivdalen gått i 2018!!!

Og når gjennomsnittlig besøk på trimpostene gjennom 15 år er på ca. 6000 personer, kan en bare tenke seg at dette er høye tall! Dette må være et godt bidrag i det forebyggende helsearbeid som det satses på fra myndighetenes side ang. å ha tilgjengelige turstiger i nærmiljøet, og få folk til å gå en tur!

 

Dugnader

Trimgruppa har deltatt i dugnader i turstigene med rydding, reparering og isetting av grinder. Brua i  Sætromsua  ble flytta innover  ca.100 meter i fjor. Den ble bygd opp litt, og håpet var at den skulle ligge trygg for neste flom. Men første flom flytta brua opp i bakken, så her må «brufolket » finne på en ny løsning! Ved vanlig vannstand i elva er det greit å passere. Turstigen ble lagt om litt, og trimposten ligger noen hundre meter lengre sør for Sætromsmoen.

 

Trimgruppa har deltatt med å arrangere SOS-Barnebymarsj 2018. Folk var invitert til en trimtur langs Turstigen ved Driva. Ingen startkontigent. Men i Klubbhuset ble det solgt lodd, og det var kaffesalg. Folk i kretsen bidrog med gevinster og mat. Inntekta gikk uavkortet til SOS Trønderhuset i Bolivia. Garantert at det blir Barnebymarsj neste år også! To ledere som deltok fra Trondheim var imponert   over dugnadsånda i Drivdalen. Når de arrangerte i byen, var de stort sett vant til å stå for alt sjøl, med et magert økonomisk resultat. - Nå dro de lykkelige til byen med godt over 7000 kr!

 

Trimgruppa takker for stor deltakelse og er godt i gang med et nytt trimår! Det er all grunn til å gi honnør til Tore Tilset som har bidratt med flotte skispor i år når vi har hatt så ideelle føreforhold. Vi gleder oss over at det nye Klubbhuset fungerer så fint.  Tilbakemeldingene er gode, folk er imponert over tilbudet som Drivdalen il har i Klubbhuset! Trimgruppa vil benytte dette som et sted å møtes på bla. ”matpakketrim” og div. trimtreff.  Blir nok et populært møtested for flere grupper i DIL.