Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmelding for Drivdalen yngre helselag 2018

Styret i Dyh har bestått av:

Leder: Gina Rislien

Nestleder: Jenny Kristin Heggvold.

Kasserer: Wenche Tørset.

Sekretær: Inger Jori Lundaløkk.

Styremedlem: Yngvild Wathne Sæther.

Valgkomite: Aina Riise, Åshild Megarden.

Revisorer: Aina Riise, Inger Jori Lundaløkk.

 

· 3 styremøter.

· 2 medlemsmøter, 1 adventsmøte og årsmøtet og 1 sætermøte.

· Leder Gina har møtt som vår representant i Oase.

· Vi arrangerte «gaukrenn» for alle i Drivdalen 18.mars.

· Vi har arrangert påskelunsj for elevene på Drivdalen Oppvekstsenter siste fredag før påske.

· Vi arrangerte loppemarked i gymsalen 14. april.

· Arrangerte Store og små ut å gå sammen med DH og DIL.

· Dyh var ansvarlig i år å for leder i kjøkkenkomite på 17. Mai. Trude Heggvold.

· Påskebasar ble arrangert sammen med DH palmesøndag.

· Strikkekafe på Driva Hytter med Husfliden. Solgte lodd for 3000,-

· Dugnadsvasking av kretskjøkkenet på Drivdalen Oppvekstsenter. Styret i Dyh.

· Fredag 4/5 2018 delte Dyh ut is til barna på skolen som premie for plastsøppelplukking.

· Vi var medansvarlig for St.Hansfeiring på Engan.

· Vi fikk kr 15.000 til å starte yogaguppe. Zieduna Frengstad ble innleid som instruktør og tibudet startet opp på onsdager i november. Åpent for alle.

·  Julegrantenninga var planlagt men grunnet mye vind ble det avlyst.

·  Tilskudd og gaver gitt i løpet av året :

Þ 35.000,- til Drivdalen Oppvekstsenter for innkjøp av komfyrer med induksjonstopp.

Þ 500,- til Store og små ut å gå.

Þ 500,- til Oase, årlig driftstilskudd for nettside

Þ 150,- Trimian Og

Þ Gavekort til 17.Mai

Þ Gavekort til generasjonsdag.