Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmelding for Drivdalen yngre helselag 2017

Styret i Dyh har bestått av:

Leder: Yngvild Wathne Sæther

Nestleder: Jenny Kristin Heggvold

Kasserer: Hanne Snøve

Sekretær: Inger Jori Lundaløkk

Styremedlem: Gina Rislien

Revisorer: Aina Riise og Inger Jori Lundaløkk

Valgkomiteen: Aina Riise og Mari Randi Heggvoll

 

* 3 styremøter

* 5 medlemsmøter, hvorav ett var sætermøte på Norgardsætra, et adventsmøte og ett var årsmøte.

* Leder har møtt som vår representant i Oase.

* Barnehagen har eget styre. Det er skrevet egen årsmelding for barnehagen

* Vi har arrangert påskelunsj for skoleelevene  og barnehageungene siste fredag før påske. Dette fikk vi kr 1000 i støtte til fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

* Arrangert ”Store og små ut å gå” 8 kvelder sammen med DH og DIL. Dette fikk vi kr 1000 i støtte til fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

* Vi var i år også ansvarlige for å finne leder i kjøkkenkomite for 17.mai feiring i Drivdalen sammen med DH.

* Vi arrangerte påskebasar sammen DH palmesøndag – det kom inn kl 74.500,-.

* Vi har arrangert strikkekaffe med Husfliden. Dette fikk vi kr 1000 i støtte til fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

* Vi har arrangert en klesbyttekveld i Dovrehallen.

* Vi var medansvarlig for St.hansfeiringa på Engan.

* Var ansvarlig for julegrantenning på skolen.

* Vervet og fått to nye medlemmer i Dyh.

* Barnehagestyret hadde en gode del ekstra møter m.m. i forbindelse med kommunal overtakelse av Drivdalen barnehage fom 1.1.2018. Dette fikk styret lønn for, kr 200 per time.

* * Tilskudd og gaver gitt i løpet av året: 

* 500; til Oase, årlig driftstilskudd for nettside

* 1000; til Barnas Verdensdager 2017

* Gavekort til 17 mai.

* Gavekort til generasjonsdag