Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Embretmarsjen Knapp venstre

Tilbake til DIL

Embretmarsjen – flott tur i historiske omgivelser

 

Embretmarsjen er en 6 km turmarsj som går langs Vårstigen i Drivdalen. Den ble startet i 1981 til heder for Ingebrigt Sneve – en av pionerene her i dalen når det gjaldt idrett.

 

I 1930-åra var den store styrkeprøven å gå til fots hurtigst mulig fra Trondheim til Oslo. I 1933 satte Ingebrigt Sneve ny rekord på denne distansen. Dette ble foranledningen til at vi nå arrangerer Embretmarsjen (Ingebrigt = Embret på Oppdaling!).

 

Langs den Gamle Kongevegen

De første åra gikk marsjen etter landevegen mellom Driva og Vollan skole. Fra 1988 ble den flyttet til Vårstigen i Drivdalen for å få selve turen mer attraktiv.

 

Og det ble ei lykkelig flytting! Nå går turmarsjen langs den 6 km lange Vårstigen, som er kjent som en svært opplevelsesrik turveg – en del av Den Gamle Kongevegen. Historien kan fortelle om at Vårstigen var de vegfarendes store skrekk. Vinters tid ble elva fulgt i dalbotn. Men når elveisen gikk opp, og elva gikk stor i vårflommen, måtte ruta legges flere hundre meter opp i dalsida. Herav kommer navnet Vårstigen.

 

Det finnes mange beretninger om strabasiøse ferder og nifse opplevelser for konger og andre vegfarende. I 1704 ble det utført et stort arbeide på Vårstigen for å gjøre den farbar med to-hjuls vogn til Kong Fredrik 4.’s reise over Dovrefjell. Før den tid var vegen bare farbar med ride- og kløvhester.

 

I dag er ikke vegen så skrekkinngydende som de gamle reiseskildringene beskriver. Bjørkeskogen, som tidligere var snauhogd, har vokst opp igjen, og er med og skaper en hyggelig turveg. Vårstigen er lagt til rette for turgåere. Statens Vegvesen har utført restaurerings- og vedlikeholdsarbeidene.

 

Informasjonstavler

Oppdal Historielag har satt opp en rekke informasjonstavler langs Vårstigen, som gir oss et godt innblikk i historien. Via disse tavlene får vi også opplysninger om den gamle gruvedrifta i Vårstigen, om flora og fauna.

 

Embretmarsjen går ved foten av Knutshø. De kalkrike områdene her er viden kjent for sin unike flora. I lange tider har dette vært et Mekka for botanikere.

 

Blomstring og moskus

Tidspunktet for Embretmarsjen er i juni (oftest andre søndag). Det er for at vi skal få med oss Vårstigen i full blomstring. Og vi lover en vandring blant både sjeldne planter, og mer vanlige som forglemmegei og jonsokblom, som i enkelte områder danner et teppe i skogbunnen. Men som arrangør må vi innrømme at det er like spennende hvert år, om vi treffer riktig tidspunkt.

 

Fra Vårstigen kan en også få se moskus på den andre sida av dalen. Om våren trekker moskusen gjerne framover når fjellbjørkene grønnes, og det fortsatt er vinter inne i fjellet. Men moskusens nærvær har de senere årene ikke bare vært til behag. Den har skapt en del bekymring for drivdalingene, idet den har trukket helt ned til E6 i Drivdalen. Vi er imidlertid i kontakt med SNO og Oppdal Bygdealmenning før Embretmarsjen, slik at de er ute med folk og sikrer at det ikke er moskus i Vårstigen.

 

 

Kaffebål midtveis

Som du forstår, har Embretmarsjen mye å by på! Løypa er ikke så lang, men vi anbefaler deltakerne å ta det med ro og bruke flora og kikkert. Ved Drivstusetra er det kaffebål. Ta med svartkjelen og kok kaffen her! Her er det sosialt, og folk har det ikke travelt denne dagen.

 

Senioretappe

For at veteranene skal ha anledning til å gå Embretmarsjen, sjøl om knær og pust ikke er som før, er det en senioretappe i Nordre Vårstig. Denne traseen er ca. 3 km med utgangspunkt i rasteplassen i Hesthåggån. En går da sørover mot samlingsplass på Nestadvoll. Vakkert er det også i Nordre Vårstig, som på denne tida fortoner seg mer som ei frodig blomstereng, enn som en mange hundre års ferdselsveg. I Hesthåggålia har det foregått skumle ting som en kan lese om på ei tavle underveis. Drivdalen il har også en trimpost på denne strekningen.

 

Frammøte og transport

Oppmøte er ved Nestadvoll mellom kl.10 og 13.  Her er det parkering, og deltakerne transporteres til Gammelholet i sørenden, hvorfra vandringen starter. Seniorene får skyss til start i  Hesthåggån. Startkontingenten inkluderer både bussbillett og merke ved innkomst.

 

Innkomst, registrering, merker

Etter endt marsj må du huske å registrere deg på Nestadvoll (i nordenden av parkeringsplassen). Metallmerker ved 1 – 3 og 6 års deltakelse.

Tøymerke etter 10 år

Malt porselensfat    - 15 år

Krokstav                  - 20 år

Malt trefat              - 25 år

??                             - 30 år    

 

Til slutt

Som det er skrevet i annonsene i alle år: Ta med kaffekjel, mat og godt fottøy!

 

I 2011 arrangeres marsjen for 31. gang søndag den 19. juni.

 

Vel møtt til Embretmarsj!

Drivstusætra i Vårstigen

Rast på Drivstusætra midtveis i Vårstigen. 

Foto © Ola Arne Aune

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Se Vårstigen på et større kart
Vårstigen i Drivdalen

Foto © Ola Arne Aune