Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Engan

 

Det meste av Engan ligg på ei elveslette ca 610 m.o.h. med Dovrebanen og E6 gjennom dalen. Åmotselva renn sammen med Driva her på Engan.

 

Før anleggstida for Dovrebanen var jordbruk hovednæringa på Engan. Noen drev nok med litt jakt og fiske som ”attåtnæring”. Flere generasjoner bodde på hver gård, og med husdyr av alle slag var mangfoldet stort.

 

Med Dovrebanen kom det nye bosettere til Engan, ”jernbanefolket”, de bodde i jernbaneboliger, og hadde hver sine roder å passe på jernbanelinja. De hadde også ansvar for å holde gjerdene langs linja i orden.

 

Engan stasjon var den stasjonen på Dovrebanen som noen år hadde størst inntekt på grunn av mange tonn lasting av skifer.

 

Senere ble det på Engan, nedi Moa ett lite steinarbeidersamfunn, her bygde skiferarbeiderne i Klevan seg hus. Alle bygde seg nye fine hus, det var noe annet enn de gamle tømmerstuene! Alle villaene hadde gris og grishus på tomta. Bondeunger og arbeiderunger lekte utmerket i lag, og hadde en fin oppvekst. De voksne hadde mye hygge i lag, og hjalp til der det trengtes.

 

Mye av dette er historie i dag. Steinarbeidersamfunnet er borte, i husene bor det no folk med forskjellige yrker. Noen av husene er solgt til feriehus. Ei utvikling vi må prøve å få stoppet. Vi trenger folk og lys i husene hele året.

 

Vi som bor her trives og har det godt. Foreldrene slipper å være engstelig for at ungene henger rundt på kafeer og lignende for kafeer finns ikke her. Gatelys har vil heller ikke,  men vi har en flott stjernehimmel og ett måneskinn som lyser opp fjella og hele dalen. Synet av en slik flott stjernehimmel mister de som bor der det er mye kunstig belysning.

 

Mågålaupet, de kjente jettegrytene i Driva blir besøkt av mange turister. Det går mange historier om menn og ungdommer som har tatt manndomsprøva med å hoppe over Mågålaupet. Heldigvis har det gått bra!

 

På Seterfjellet kommer du deg fort over skoggrensa, bomveg som er oppe hele året. Ett flott og lett turterreng med Snøhetta rett i mot. Avlsstasjon for fjellrev er her på Seterfjellet. På vestsida av Åmotsdalen mellom Blakkhaugen og Gammelseterhøa ble det funnet gull for noen år siden. Det ble også funnet et nytt mineralet som fikk navnet Isbrekkenitt(?).

 

Er du/dere av de som ønsker å bo med naturen rundt deg, skal vi hjelpe til med å finne bolig eventuelt tomt.

 

Velkommen.

 

Astrid Dalslåen

leder i Dovrehallen grendalag

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto © Anne Marit Aune