Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Idrettslaget fargelaserskriver

Drivdalen idrettslag har fått støtte fra Oppdalsbanken og Sparbank 1 Midt Norge til å kjøpe en fargelaserskriver med tosidig utskrift. Dette er en såkalt multifunksjonsfargelaser med utskrifts-, kopierings og skannefunsksjoner. Den egner seg svært godt til blant anna å skrive ut/kopiere plakater og kart.

 

Andre lag og foreninger i Drivdalen kan benytte skriveren til kostpris:

 

Ønsker du å bruke skriveren?

Kontakt Jenny Kristin Heggvold på tlf 97090579 eller jenny.kristin@drivdalen.no

 

Svart/Hvit

Farge

80 g papir – 1-sidig utskrift

1 kr

3 kr

80 g papir – 2-sidig utskrift

2 kr

5 kr

120 g papir – 1-sidig utskrift

3 kr

4 kr

120 g papir – 2-sidig utskrift

4 kr

6 kr