Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OASE står for omsorgs- og aktivitetssenter, og formålet er:

 

1.Å bidra til samarbeid mellom Drivdalen oppvekstsenter og kretsen.

 

2. Å ivareta lokalsamfunnet sine interesser, og være initiativtaker i aktuelle saker.

Om OASE

OASE er en sammenslutning av Drivdalen oppvekstsenter og lag og foreninger i Drivdalen, som skal bidra til samarbeid i kretsen. OASE har møte minst 2 ganger i året for å koordinere og informere hverandre om planlagte aktiviteter, og planlegge felles arrangement.

 

17.-mai feiringen, juletretenningen ved oppvekstsenteret før jul og St. Hansfeiringen er kretsarrangement som koordineres av OASE. I tillegg skal OASE og jobbe med nye innspill/aktiviteter. OASE skal ivareta lokalsamfunnet sine interesser, og være initiativtaker i aktuelle saker. Videre skal det arbeide for at OASE skal være ”synlig  levende” i Drivdalen og reklamere for arrangementer. Dette gjøres blant annet gjennom drift av nettsida drivdalen.no.

 

OASE ønsker å være pådriver i å videreføre arbeidet som ble i gangsatt av framtidsverkstedet i Drivdalen i 2010. OASE har blant annet tatt på seg et hovedansvar for å ønske nye Drivdalinger velkommen. Dette gjøres ved at alle som flytter hit får et velkomstbesøk med velkomstbrev og en liten gave. Alle nyfødte får fine strikkasokker!

Foto ©  Jenny Kristin Heggvold

OASE i Drivdalen

Brosjyre laget av OASE-gruppa etter Framtidsverkstedet i 2010, og sokker som gis til nye verdensborgere.

Møtereferater

Lag og foreninger i OASE:

· Drivdalen IL

· Fremad 4H

· FAU

· Drivdalen yngre helselag

· Driva helselag

· Dovrehallen grendalag

· Drivdalen oppvekssenter

· drivdalen.no

· Framtidsverkgruppa ”fornying av OASE”

 

Styret i  OASE:

Leder:

Ola Arne Aune

Styremedlemmer:

Vidar Rise

Hilde Rislien

Vara:

Ingrid Hegdal