Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Knapp til kalender.Linje 3

Drivdalen er Oppdals innfallsport til Dovrefjell.

 

Drivdalen er langstrakt, bred i begge ender og trang på midten. Elva Driva slynger seg i dalbunnen, fra Dovrefjell til Sunndalen. Her er landets rikeste planteliv, alt fra mogop til norsk malurt. I tillegg er det et rikt dyreliv, med moskus og Europas reneste villreinstamme. Drivdalen er omkranset av vakre fjell, Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark og Knutshø landskapsvernområde.

 

Drivdalen krets strekker seg fra Stordalen  i nord til Grønbakken i sør.

Da Dovrebanen ble bygd ble det fire stasjoner i Drivdalen: Kongsvoll, Drivstua, Engan og Driva. I nærområdet til stasjonene utviklet det seg små tettsteder.

I anleggstiden for banen bodde det over 300 mennesker på strekningen Drivstua - Kongsvold/ Grønbakken, og det var både skole og forretning her.

Også etter åpninga av Dovrebanen i 1921 bodde det mange som jobbet på jernbanen i Drivdalen. I dag er Drivstua et lite, men internasjonalt samfunn. Her bor det folk med røtter fra fem nasjonaliteter fordelt på sju husstander!

 

Kongsvold er den eneste av de opprinnelige stasjonene der toget framdeles stopper, men nå trues også dette togstoppet med nedleggelse. I dag finner vi tettbebyggelse med boligfelt i Engmoen på Engan, og i området rundt Drivdalen skole på Driva. Det bor i dag rundt 413 innbyggere i Drivdalen.

Hovednæringen er landbruk, med sau, storfe og potetproduksjon. Vi har flere store skiferbedrifter og tre campingplasser.

 

Villreinen på Dovrefjell og i Rondane er den siste rest av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa

 

Allerede i 1905, før Norge hadde naturvernlovgivning, ble 52 plantearter på de kongelige fjellstueutmålingene på Dovrefjell fredet ved kongelig forordning. Fredningen var en direkte foranledning til den første naturvernloven i 1910, og de samme planteartene i det samme området ble fredet gjennom den første naturfredningen i Norge i 1911.

 

Linje 1Linje 4Fra Skoremsbrua mot Oppdal

Foto © Sigmund Rise

Om DrivdalenVelkommen til DrivdalenVed Gottemsbrua

Foto © Sigmund Rise

Fra Oppdal - bøgda mi.

 

”Og så Drivda`ln.

Ha du slik som e

rèst ei såmmårnatt

opp igjønnøm`an,

slik at sola spratt

just da du de vann

oppå randann ogo Kongsvoll:

å, e vet så vèl

at med all di sjèl

laut du ofte hinder tårann

frå å kåmå;

for dè såmmå

som `an Vinje kje`nt,

trur e alle kjenne her i dala.

 

For dè æ slik her,

at Vårherre sjøl

kjem i alt så nere, nere.

Tonann frå orkestere ha`s

-grann som kvint

og grov som bas –

brusa innpå oss,

stendigt flere, flere.

 

Ja bekkjinn og elva og alt som her livi,

blomstrann som høgt oppi bergja ha klivi,

og hìmme`ln med skye så lette som vengje –

alt tona imot oss frå finstillte strengje.”

                          

Inge Krokann

Linje 2
Juvet i Tronda

Foto ©  Åsmund Loe

Gamle dampen på tur opp Drivdalen, over Vinstra bru.

Foto ©  Åsmund Loe

Gammeldampen på tur over Vinstrabrua.

Mot Storskrymten fra Tjønnglupegga

Tronda Canyon

Storskrymten sett fra

Tjønnglup-egga

Foto ©  Åsmund Loe

Jakt på Trondfjellet

Foto © Morten Heggvold

Jakt på Trondfjellet

Fra kraftstasjonsdammen

Turforslag
Jakt og fiske
Kunst og kultur
Geologi
Fauna
Flora
Natur
Historie
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
St. Mikaels kapell
Plassastoggo