Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brua i Storua

Flom i Driva har forårsaket slike skader i Storua ved  Sætromsmoen at brua på Turstigen nå blir dratt på land. Det er ikke forsvarlig å passere over brua lenger.

 

Det er planlagt å flytte brua lenger innover Storua mot vest. Dette må foreløpig vente til vannstanden i elva går ned igjen. Så turfolket må benytte veien for å komme til Sætromsmoen.

 

Elva fortsetter sin graving innover i Storua, og det er et spørsmål om hvor lenge den nøyer seg med det løpet den har i dag. Den eter seg mer og mer mot vest,- til grunneiernes fortvilelse –og til alles fortvilelse som ferdes her. Den ene storfurua etter den andre må gi tapt for elvas krefter etter som den ved hver flom eter seg innover i landskapet. – Sannelig et trist skue!

Vassdragsvesnets svar på grunneiernes spørmål om hjelp, er at elva skal få gå som ho vil, så lenge det ikke er skade på dyrka mark,  skal ikke noe gjøres.

 

Altså blir brua flytta så snart det går an, og turstigen blir litt lagt om i området.

 

Drivdalen idrettslag, trimgruppa

Brua ved Storua ved Sætromsmoen på turstigen langs Driva er dratt på land av sikkerhetshensyn.

Foto © Aud Ingrid Aune