Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bredbånd/fiber

i Drivdalen .

Vitnett er godt i gang med planlegging av fibernettutbygginga i Drivdalen, og det er klart for start av arbeidet i marka nå til våren. De regner med at det er klart for tilkobling av kunder i løpet av sommerhalvåret på strekninga Snøvesgrenda til Forbregd.

Også i boligfeltet på Driva starter utbygginga i sommer, og i samarbeid med Oppdal E-verk fortsetter arbeidet sørover mot Rislisvingene. Beregnet tilkobling fra senhøsten 2019 og utover i 2020.

 

Vitnett vil også samarbeide med Statens vegvesen i forbindelse med bygginga av gang- og sykkelvegen Driva-Hevle (bygging høst 2019 – høst 2020), med tilkobling til abonnenter 2020-2021.

 

 

For alle i Drivdalen har Vitnett tilbud med påmelding fram til 1. mai i år.

 

Etableringsprisen er da kr. 8185,- pr. bolig (kr. 5000,- i avslag).

 

I og med at utbygginga foregår etter bedriftsøkonomiske vurderinger, er det om å gjøre at flest mulig av oss fastboende melder oss på.

 

Dess flere, jo snarere er muligheten for igangsettelse.

 

Og planene for utbygging gjelder hele Drivdalen, også fra Driva sentrum til Engan og sørover.

 

Ta en telefon til Vitnett (72 42 44 44), eller ta turen innom i Inge Krokanns veg 11, snarest!