Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referat fra

Høstmøte

 

OASE

 

20.11.2017

Disse møtte:

Drivdalen IL:                    Jenny Kristin Heggvold

FAU:                                Geir Klevstuen

Drivdalen yngre helselag:       Yngvild W. Sæther

Driva helselag:                         Olava Hagen Bøe

Dovrehallen grendalag:            Oddbjørn Dalslåen

Drivdalen barnehage:              Trude Jacobsen

 Drivdalen.no:                          Jenny Kristin Heggvoll

OASE-gruppa for nyinnflyttere : Anne Marit Aune

Drivdalen skole:              Beate Lauritzen

Styret for OASE:             Ola Arne Aune/Hilde Rislien/Stein M. Lauritzen/Ingrid Hegdal

Fremad 4H:                     Anne Marit Aune

Vinstradalen og Loe utmarkslag: ingen

 

 

1. Orienteringer fra lagene

 

DIL

Fullføre kunstgressbane og klubbhus innen året er omme for å få momskompensasjon.

Venter på Allskog for rydding langs lysløypa, og El-inst. til Klubbhuset– kjæm snart.

Bestilt GPS til scooter, kommer på www.skisporet.no når Tore kjører opp løyper.

Offisiell åpning av klubbhuset satt til 13. januar 2018.

 

FAU:

Fotballbane – lys (skifte ut armatur), basketkorger og tribuner gjenstår.

 

DYH:

Barnehage/Oppdal kommune tar over fra 1/1-2018.

Hatt strikkekafe 09.11– mye folk.

Adventsmedlemsmøte 7. desember.

Ansvar for gløgg og pepperkaker og ordne til, til julegrantenning 30.11

 

DH:   

OASE-trim

Julepakketre – Plassastoggo

Nissepakker til julegrantenning

Oppdal Helselag gitt 6 hjertestartere til kretsene, Lønset, Midtbygda, Fagerhaug, Vollan, Drivdalen skole og Dovrehallen

Det blir opplæring av hjertestartere og førstehjelpskurs i hver krets i regi av Oppdal Helselag.

 

Dovrehallen Grendalag:

Julegrantenning

20 ruller Glava kjøpt, isolerer himlinga over storsalen før jul.

Juletrefest 2. juledag.

Årsmøte i februar.

Luftgeværskyting oppstart. Kan skyte flere serier på samme kveld, så skyttere ikke MÅ møte alle kvelder.

 

Barnehagen:

Styrer sykemeldt, Trude Jacobsen stedfortreder.

Siv Anita sagt opp fra 01.12.17.

Student i 5 uker – Kristin Bjørshoel.

Avvikler drift for å bli kommunal. Starter samarbeid med skolen nå. Oppvekstsenter fra 1/1 2018.          

Oppgraderer og pusser opp litt, bl. a. nye gardiner.

 

Drivdalen.no:

Oppfordrer alle til å gi beskjed når noe skal foregå i kretsen. Nye bilder mottas med takk.

 

Oase for nyinnflyttere:

Velkomsthefter trykt opp, 50 stk. Sokker til nyfødte.

 

Skolen:

45 elever – måtte utvide garderober. Merkes at det er mye smått.

Juleforberedelser.

Alle lærerne på plass. Utlyst stilling for dette skoleåret – ingen kvalifiserte søkere, jobber med

saken og skal ha dette på plass fra nyttår.

Oppvekstsenter – samarbeid med barnehagen som blir kommunal.

 

Styret OASE:

Bevilget 30.000,- til akebakke fra Drivdalsfondet på styremøte i vår.

Jobber hardt for gang- og sykkelvei og fiber i Drivdalen

Politikerne tar ingen initiativ – vi må gjøre det. Høringsuttalelse ang. nye NTP blir sendt.

Ingvild Dalseg(H) vil ta det opp i fylkeskommunen.

 

Fremad 4H:

Drevet ett år igjen nå. Vil komme på skolen å fortelle litt hva 4H er.

8 medlemmer – ønsker flere. Årsmøte 30.11.17

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag:

ingen tilstede

 

2. 17. mai

Stort underskudd i 2017 pga. at det ble igjen mye middagsmat.

Vedtak:

Endringer i 2018:

Bare en sort middag – rømmegrøt og spekemat

Litt mindre med kaker

Kan selge pølse på kjøkkenet i tillegg til kiosken

 

3. Bruksregler for kretskjøkkenet

Rektor utarbeider disse sammen med begge helselagene – behandles på vårmøtet.

 

4. Julegrantenning

Torsdag 30.11 kl. 17.00

Flytter alt ned i gymsalen.

 

5. OASE-oppgaver

Forslag:

Kartlegge ubebodde hus/hytter.

Oppdrettsanlegg – klarsignal?

Dronefilming av boligfelt.

Reklamefilm om Drivdalen som sted å bo.

 

6. Eventuelt

Har rydda kjøkken og fått navn på alle skap.

Kurs for ungdom – Øyvind, Hanna og Solvår (idrettsskole og boltring).

Idedugnad i kulturhuset om psykisk helse blant barn/unge. Anne Marit var med. Kommunen får

kr. 200.000,- i 3 år som skal brukes på dette prosjektet.

 

 

 

Ref: Hilde