Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmøte i

Drivdalen idrettslag

     Onsdag 28. februar 2018 Kl 19.30

I klubbhuset i lysløypa.

 

Saksliste:

· Godkjenning av innkalling og saksliste

· Valg av møteleder og referent, og to til å underskrive protokollen

· Årsmeldinger 2017

· Regnskap

· Kontingent/godtgjørelser

· Valg

· Innkomne saker

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til drivdalen.idrettslag@oppdal.com senest ei uke før årsmøtet.

 

Servering

Vel møtt! Drivdalen idrettslag