Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Embretmarsjen 2019

Det ble en flott turmarsj i Vårstigen i dag. Sjøl om det drysset litt regn underveis, var det bare blide deltagere å se. Folk ga tydelig tilkjenne at de var fornøyd med det arbeidet som nå gjøres etter den Gamle Kongeveien. Trefelling og rydding av kratt gjør at det blir mere oversiktlig og lettere, var det mange som berettet om. Alle ser fram til at stikkrenner blir restaurert, og at alle bekker blir ledet på rett vei igjen. Det ligger til rette for at dette blir en turstig som blir svært populær igjen.  Også i år var det rik blomstring, spesielt av forglemmegei.

 

Hele 277 fullførte Embretmarsjen. Noen har gått i år etter år - og fikk sine velfortjente trofeer.

 

20 deltakere i alt har gått i mer enn 25 år. Mellom 25 og 30 års deltagelse er det 15stk, mens det er 5 som har deltatt mellom 30 og 39 år. (Ingen på akkurat 30 og 35 år -  der det er trofeer) 

 

For 25 års deltagelse, trefat malt av Marit Bjerkås

        Ingvill Engdal

        Knut Mæhle           

        Kari Sæther

 

For 20 års deltagelse, krokstav laget av Terje Lauritzen

        Tore Bøe                                                                                 

        Aud Dale                                                                                 

        Eline Aarak Dale                                                                            

        Johanne Grøtte                                                                                     

        Vanja Myrmo                                                                                 

        Tor Snøve                                                                                      

        Fredrikke Stensheim                                                            

        Åshild Svinsås

 

For 15 års deltagelse, porselensfat malt av Randi Fredriksen

        Mary Fagerhaug

        Kristin Riise   

Ingebrigt Vognild

Foto © Anne Marit Aune

Ingvill Engdal (tv.) og Kari Sæther fikk fat for 25 år.

Foto © Aud Ingrid Aune