Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Boltring

Allsidig aktivitet i gymdsalen på skolen,

for 5. – 8. Klasse

 

Torsdager fra 17.30 – 19.00

 

Arrangør;Drivdalen idrettslag

 

Leder; Anna Aune Bøe

 

Oppstart 10. januar

 

Husk Innesko!