Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Boltring

Allsidig aktivitet i gymdsalen på skolen,

for 5. – 8. Klasse

 

Tirsdager fra 18.00 – 19.30

 

Arrangør;Drivdalen idrettslag

 

Leder; Øyvind Resell Sørheim

 

Oppstart 27. Februar

Husk Innesko!