Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DRIVDALEN BARNEIDRETTSSKOLE 2017/2018

Etter høstferien starter vi opp med barneidrettsskole, og planen fram til jul er klar. Etter at poengrennene er gjennomført etter nyttår, kommer en ny plan med aktiviteter.


Tilbudet er for alle fra 1. til og med 4. klasse.


Vi deler opp slik at 1.og 2.klasse er sammen, og 3.og 4.klasse. Dette for at ungene skal få best mulig utbytte. Et par kvelder kjører vi felles for alle.

For at vi skal få til å gjennomføre idrettskolen, er vi avhengige av at foreldrene er med og har opplegg og ansvar enkelte kvelder. Andre kvelder er det innleide instruktører. Kan du ikke stille den kvelden du er satt opp, finner du en å bytte med, og gir oss beskjed. Fint om dere planlegger litt på forhånd, og møter opp i god tid.

NB! Ved aktiviteter i gymsalen er foreldre som er oppsatt først, ansvarlig for å låse opp,og foreldre som er oppsatt sist er ansvarlig for å stenge. Nøkkel hentes hos Kristin. Ved aktivitet som foregår annet sted, er foreldre som er satt opp, ansvarlig for å organisere og hjelpe instruktørene. Det må registreres hvilke barn som deltar hver kveld, dette pga aktivitetsstøtte til DIL. Ansvarlig forelder gjør dette og sender sms til Kristin. Tlf 916 45 016

Betaling: Deltakeravgiften for 2017/2018 er kr 100,- ved betaling før 01.11.
Barn nr. 2, kr. 50,-. Ved betaling etter 01.11. blir avgiften kr.300,-/150,-.

Kontonr: 4266.14.89485 NB! Merk betalingen med barneidrettsskolen og barnets navn!
Betalt medlemsskap i DIL er en forutsetning for deltakelse, da dette blant annet dekker forsikring som er viktig dersom uhellet skulle være ute.

Ungene bør ha innesko/sandaler ved aktivitet i gymsalen!

Følg med på facebooksiden "Drivdalen idrettsskole" i tilfelle forandringer.

Silje Grendal tlf 913 52 138 og Kristin Hindseth tlf 916 45 016