Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmøte i

Drivdalen idrettslag

     Tirsdag 5. mars 2018 Kl 19.30

I klubbhuset i lysløypa.

 

Saksliste:

¨ Godkjenning av innkalling og saksliste

¨ Valg av møteleder og referent, og to til å underskrive protokollen

¨ Årsmeldinger 2018

¨ Regnskap 2018

¨ Kontingent/godtgjørelser

¨ Valg

¨ Leie av regnskapstjenester

¨ Renovering av lysløypa

¨ Bruk av fotballbanen på Engan

¨ Årsplan 2019

¨ Innkomne saker

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til drivdalen.idrettslag@oppdal.com senest ei uke før årsmøtet.

 

Servering

Vel møtt! Drivdalen idrettslag