Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Karneval

I GYMSALEN PÅ DRIVDALEN OPPVEKSTSENTER

FREDAG 8. FEBRUAR 2019 KL 18.00-20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

·  Maskering

· Leker

· Dans

· Kiosksalg

· Premiering

·  Avmaskering  19.30

HJERTELIG VELKOMMEN ALLE SAMMEN!

Elever og foreldre ved Drivdalen oppvekstsenter

Inngang:

· Maskerte barn: 20,-

· Umaskerte barn: 30,-

· Maskerte voksne: 30,-

· Umaskerte voksne: 50,-