Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oppdal idrettsråd

Oppdal idrettsråd består av alle idrettslagene i kommunen som

er medlemmer av Norges idrettsforbund (18 stk i 2017).

 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen, og er organ for samarbeid mellom idrettslagene i Oppdal, mellom idrettslagene og de kommunale myndighetene, og mellom idrettslagene og Sør-Trøndelag idrettskrets.

 

Kommunestyret i Oppdal godkjente 17.9.2014 en formell samarbeidsavtale med Oppdal idrettsråd (http://93.89.112.77/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/110431)

Kommunen forplikter seg blant annet til å rådfører seg med Oppdal idrettsråd i større saker som angår idretten i Oppdal. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom Oppdal idrettsråd.

Viktige punkt i avtalen:

-    Idrettsrådet skal fungerer som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen.

-    Idrettsrådet er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter.

-    Idrettrådet utarbeider innstilling til prioriteringer på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, anleggsutnyttelser , anleggsinvesteringer, spillemidler, idrettsstipend etc.

 

Oppdal idrettsråd har 5-6 møter i året. Eksempler på saker i 2014:

-    Fordeling av de lokale aktivitetsmidlene (LAM) fra NIF.

-    Prioritering av spillemidler til idrettsanlegg

-    Rullering av kommuneplanens arealdel

-    Nominasjon av årets ildsjel

-   

Vårt mål er at Oppdal idrettsråd skal være en krumtapp for idretts-Oppdal! Vi ønsker at det å sitte i styret i Oppdal idrettsråd skal være attraktivt fordi du kan være med å legge bedre til rette for all idrett i Oppdalssamfunnet.

 

 

Les mer om idrettsråd på  http://www.idrett.no/idrettsrad/Sider/idrettsrad.aspx

 

 

Styret i Oppdal idrettsråd 2016-17:

Verv:

Navn:

Tlf:

E-post

Leder

Rune Hagen

90163432

rune.hagen@oppdal.com

Nestleder

Christin Gulaker Gjønnes

90953688

christin@stenan.com

Sekretær

Kjartan Tørum

92413301

kjartan.h.torum@gmail.com

Kasserer

Olaug Lundaløkk

90653615

olaug.lundalokk@stfk.no

Styremed.

Reidun Stølen

99023957

stolen@oppdal.com

Styremed.

John Torve

99274707

john.torve@oppdal.com

Styremed.

Terje Vognild

93422589

terje.vognild@norheimnatursten.no

1.   Vara

Mette Flotten

 

Mette.flotten@norheimnatursten.no

2.   Vara

Geir Olav Hågensli

 

geir@taekwon.no 

 

 

Oppdal Idrettsråd er til for å brukes, og det er viktig at dere tar kontakt i aktuelle saker!

 

Samlet står idretten i Oppdal mye sterkere!