Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Drivdalen skoleDrivdalen skoleDrivdalen skoleDrivdalen skoleDrivdalen skoleLinje 2Linje 3Linje 1Linje 4Drivdalen skole

Drivdalen skole

 

Drivdalen skole er en fådelt 1-7 skole som ligger ved E6 9 km sør for Oppdal sentrum.
Skolen er en del av
OASE Drivdalen som vektlegger samarbeid mellom skole, barnehage, og kretsen.


Skolen er samlokalisert med Drivdalen barnehage og ligger flott til i boligfeltet på Driva. I tillegg til et stort uteområde rundt skolen, er det uendelig mange turmuligheter i umiddelbar naæhet. Skolen har fokus på fysisk aktivitet, og kan skilte med daglige kondis-økter for alle klassetrinn i tillegg til ordinær kroppsøving. 1.-4. trinn har i tillegg uteskole hver uke, og både faste høstturer og skiturer på vinteren går til ulike turmål i nærmiljøet.

 

Skoleåret 2016/2017 har skolen 38 elever og 13 barn på SFO. Personalet består av fire kontaktlærere, to timelærere og en fagarbeider. I tillegg har vi SFO-leder, sekretær og renholder ved skolen. Sekretær har arbeidsdag torsdager. Vaktmester deler vi med barnehagen, og han er til stede onsdager og torsdager.

 

Drivdalen SFO tilbyr plass for alle barn fra 1.-4.trinn. SFO kan benyttes mandag- fredag 07.30-16.30 (unntatt i juli måned) også på skolefridager.

Gratis leksehjelp tilbys alle elever fra 3.-7.trinn hver tirsdag.

 

Sammen med resten av Oppdalsskolen deltar skolen i utviklingsarbeid som omhandler grunnleggende ferdigheter i IKT og regning i alle fag.

 

 

Om skolenDrivdalen skole

Drivdalen skole

7340 Oppdal

 

Tlf: 72401720/72401721

e-post: driva@oppdal.kommune.no

 

 

Rektor:          Beate Lauritzen
SFO-leder:    Anita Stavnes

Sekretær:      Randi Meland

 

 

Det er muligheter for å leie deler av skolen til div. Arrangement.

Ta kontakt for priser.

Knapp til kalender.

Drivdalen skole sitt barnekor

ga i 2008 ut egen

CD med  Drivdalssanger.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Litt historie:

 

Høsten 1960 åpnet den nye Drivdalen barneskole dørene for rundt 100 elever som kom fra Rise, Engan og Drivstua skole. Siden den gang er bygget blitt utvidet med ny gymsal, kretskjøkken, klasserom og ombygging i to omganger i barnehagen. Høsten 2015 kom det opp et påbygg i forbindelse med hovedinngangen, og 1. etasje ble renovert. 

På midten av 80- tallet var elevtallet nede i underkant av 30, men de siste ti årene har elevtallet variert mellom 35-60 elever.