Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Et privat initiativ førte til at Drivdalen barnehage ble startet i 1973. Tanken var å starte opp et mini-førskoletilbud til foreldre i Drivdalen. Det ble avholdt møte for alle med barn, og her kom det fram at mange var interessert, også foreldre med barn under førskolealder. Det ble bestemt at Drivdalen Yngre helselag skulle stå for drifta av barnehagen, og Margit Riise bla ansatt som styrer. 

26.februar 1973 åpnet Drivdalen barnehage, barnehagen var åpen 2 dager i uka, 4 timer pr dag for barn i alderen 3-7 år. Forut for åpningen hadde det vært en hektisk dugnadsaktivitet, alle i kretsen både voksne i Drivdalen og elever på skolen stilte opp. Det ble snekkert utstyr og leker av ulike slag, strikket og sydd dukkeklær bl.a. Barnehagen holdt til i skolens kjellerlokaler i starten. Skolen brukte lokalene selv de andre dagene, så alt utstyr ble ryddet bort etter endt dag.

 

Det var ikke økonomi til å ansette flere enn styrer i starten. I tillegg til styrer Margit Riise som hadde 10,- kr timen i lønn!, stilte mødre opp på dugnad. I begynnelsen arbeidet, Bjørg Sæteren, Ragnhild Grønn og Bjørg Tørresdal ved barnehagen. Høsten 1973 ble det økonomi til å ansette en fast assistent.

 

Drivdalen barnehage var den første barnehagen som ble startet i Oppdal. Først i 1979 åpnet neste barnehage i bygda.

 

Drivdalen barnehage var førskole fram til 1979. Da gikk barnehagen over til å hete kortidssbarnehage, fortsatt 2 dager pr uke, men med 6 timer pr dag. I 1994 begynte Drivdalen barnehage å tilby heldagstilbud, 5 dager i uka.

 

I 1981 flyttet barnehagen til nye lokaler i et av skolens klasserom. I 1994 ble barnehagen bygd om, og fikk egne faste lokaler. I 2006 ble barnehagen ombygd og påbygd, og har nå god plass i lyse og funksjonelle lokaler.

 

I oppstarten var det 22 barn i barnehagen. Barnetallet har ligget på mellom  20 og 30 barn gjennom årene.

Rammene for barnehagedrift har endret seg mye siden starten, og å drive en privat barnehage ble etter hvert krevende for Drivdalen yngre helselag. Dette i kombinasjon med at man så mange samdriftsfordeler med Drivdalen skole ved felles ledelse førte til at Drivdalen yngre helselag søkte Oppdal kommune om kommunal overtakelse av barnehagen. Barnehagen ble kommunal og en del av den nye enheten Drivdalen oppvekstsenter fra og med 1.1.2018.

 

 

 

 

 

 

Drivdalen barnehage - historieDrivdalen barnehageDrivdalen barnehage

Fra oppstarten i 1973

Fra første året med Drivdalen førskole i 1973 med Margit Witsø som lærerinne.