Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sosialt, aktivt, morsomt - du bestemmer!

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Formål:
4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

4H-løftet:
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

I løpet av et år skal medlemmene i 4H arbeide med et selvvalgt prosjekt. Ved godkjent prosjekt og oppmøte på mer enn 50 prosent av møtene tildeles man hvert år et merke. Etter 7 år når man toppen og mottar 4H-plaketten.


Merkesystemet i 4H Norge er delt inn i:
• Aspirant og miniaspirant (10 - 11 år og yngre)
• Juniorer (12 – 14 år)
• Seniorer (15 – 18 år)

Les mer på
nettsidene til norske 4H

 

Foto ©  Jenny Kristin Heggvold

4Hs motto:

-Å lære ved å gjøre det-

De 4 H-ene:

· Hode

· Hjerte

· Hender

· Helse

Fremad 4HOm Fremad

Fremad 4H ble stiftet i 1961 som et tilbud til barn og unge i Drivdalen.

 

Etter å ha vært nedlagt i et par år ble klubben startet opp igjen høsten 2016.

 

Styret 2019/2020:

Leder: Haldor Lundaløkk Loe

Nestleder: Thea Sæteren

Kasserer: Ola Aune Bøe

Sekretær: Alf S. Heggvold

Styremedlem: Levin Klevstuen

 

Klubbrådgiver A:

Anne Marit Aune

(Tlf. 48199416)

Klubbrådgiver B:

Inger Jori Lundaløkk (93405763), Jenny Kristin Heggvold (97090579)

Dette gjør vi:

·  Ca 1 møte/aktivitet per måned

· 4H-prosjekt

· Leir

· Lek og moro

· Høstfest

· Juleverksted

· Baking

· Snekkering

· Turer

· Akedag

· Lærer om naturen

· Aktiviteter i samarbeid med Villmarken 4H (Vollan) og Viking 4H (Lønset).

· Andre aktiviteter etter medlemmenes ønske

Linje 2