Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 2Linje 3Linje 1Linje 4

Leder

Lag/forening

Om lag og
foreningerLag og foreninger

Telefon

Knapp til kalender.

Lag og foreninger

Den første foreninga vi kjenner til i Drivdalen var Drivdalen missionskvindeforening. Den ble startet i andre halvdel av 1840-årene. I 1906 hadde den 23-24 medlemmer. De møttes på dagtid 1-2 ganger i måneden rundt om hos medlemmene. På møtene var det håndarbeid, servering, sang, andakt og høgtlesning fra misjonstidende. Foreninga eksisterte fortsatt ved 100-årsjubileet for Oppdal misjonsforening i 1946.

 

Drivdalen ungdomslag ble stiftet i 1894 og var Oppdal første ungdomslag. I 1897 ble ungdomshuset Skogheim innviet. Laget var i drift fram til 1965.I 1923 ble Dovrehallen ungdomslag på Engan stifta, og Dovrehallen ble bygd. Dette laget eksistere fortsatt i omorganisert form som Dovrehallen grendalag.

 

Drivdalen kvindeforening for sygepleien (skiftet navn til Driva helselag i 1952) var Oppdals første sykepleieforening, og er det eldste laget i kretsen som fortsatt er i drift. I 1944 ble Engan og Drivstua helselag startet, dette laget ble etter kort tid delt i to. i 1971 ble i tillegg Drivdalen yngre helselag startet. Andre humanitære lag i kretsen har vært Drivdalen husmorlag stiftet (stiftet 1930), Drivdalen vanførelag, Drivdalen støtteforening for eldreomsorg (1973 – het opprinnelig Drivdalen støttelag for Aldersheimen).

 

1. april 1928 ble Engan kvinneforening stifta. I 1959 skifta de til Engan blindesakslag. Formålet for laget var å gi av overskuddet til blindesaken.

Dessuten skulle syke og andre som trengte ei håndsstrekning i kretsen få noe av det som ble til overs. Ingeborg Enmo var første leder av laget. Foreninga ble nedlagt en gang på nittitallet. Protokollene ligger i en bankboks i Oppdalsbanken.

 

Med anleggstida for Dovrebanen kom sosialismen til Drivdalen. Rise jernbaneforening ble stifta i 1911 med Eilert Takle som formann. Muligens som en motreaksjon på dette (?) ble Drivdalen bondelag stifta i 1918.  I 1929 ble Drivdalen arbeiderlag stiftet som underavdeling av Oppdal arbeiderparti. I 1931 kom Drivdalen arbeiderlags kvinneforening. Denne foreninga tok i 1949 initiativ til at kommunen fikk tilsatt den første husmorvikaren. I 1938 kom Engan AUL. Ingen av disse lokallaga eksisterer i dag.

 

På 1920-tallet ble det egen forening for indremisjonen i Drivdalen. Denne foreninga bygde Rise bedehus i 1922. I Drivdalen Ungdomslags håndskrevne avis ”Drivdølen” kan en blant annet lese om motsetningene mellom ”bedehusfolket” og ”ungdomshusfolket”.

 

Drivdalen arbeiderlag hadde også egen idrettsforening fra 1930-1940. De bygde blant annet idrettsplassen på Engan, som ble åpnet i 1935. Under krigen var organisert idrett forbudt, men rett etter krigen i 1945 ble Drivdalen idrettslag stiftet.

 

I 1961 ble Fremad 4H stiftet for barn og unge i Drivdalen, initiativtaker og engasjert voksenleder i en årrekke var Ingeborg Lien.

Stirydding ilosliaStirydding ilosliaHøstutstilling Fremad 4H

Rydding av turstig,

Vinstradalen og Loe utmarkslag.

Dugnadsrast.

Høstutstilling Fremad 4H

Drivdalen har et rikt foreningsliv, og det har vært mange lag og foreninger her opp gjennom tidene. Her følger en oversikt over de lag og foreninger som eksisterer i dag med kontaktperson. Videre følger en oversikt over historia til foreningslivet i Drivdalen, både de foreningene som fortsatt er i drift og de som er historie i dag. Denne oversikten er ikke fullstendig og opplysninger om lag og foreningers historie mottas med takk. 

1. maitoget til Rise jerbanearbeiderforening fra 1916 ved Skogheim

1. maitoget til Rise jerbanearbeiderforening fra 1916 ved Skogheim

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Drivdalen yngre helselag på sætertur 1983
Driva  helselag på sætertur 1971
Driva  vanførelag på tur til Lesja 1973

Drivdalen yngre helselag på sætertur 1983

Driva  helselag på sætertur 1971

Driva  vanførelag på tur til Lesja 1973

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OASE i Drivdalen

Ola Arne Aune

970 79 868

Drivdalen idrettslag  

Åshild Megarden

918 11 516

Drivdalen yngre helselag

Gina Rislien

90 05 52 21

Driva helselag

Aud Loe

958 02 365

Dovrehallen grendalag     

Ola Husa Risan

993 73 780

Fremad 4H

Anne Marit Aune

481 00 416

Storskrymten spaserklubb       

hegduaas@online.no

913 39 895

Vinklubben, Blue Nuns     

Inger Jori Lundaløkk

Silje Grendal

934 05 763

913 52 138

Vinstradalen og Loe utmarkslag      

Stein Outzen

913 94 989

Tronda – Håmmårbekken grunneierlag

Ola Vammervoll 

909 87 411

Sætermorka—Drivstua jaktfelt

Sivert Sæteren

901 01 353

Åmotsdalsveien

Audun Kjørsvik

900 38 038

Vinstradalsveien      

Lars Erik Megarden

917 41 198

Losliveien 

Ivar Riise Hoel

911 22 017

Loe og Rise vatningslag

Stein Outzen

913 94 989

Driva beitelag

Ola Skreen

902 69 112

Åmotsdalen beitelag

Svein H Risan

906 65 948

Soløyfjellet beitelag

Odd Einar Norheim

970 79 839

Trafikksikkerhetsutvalget

Hilde Rislien

900 31 798

Tronda vatningslag

Ivar Håker

905 55 079

Engan Bru

Svein Henrik Risan

906 65 948