Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 3Linje 1Linje 4

Tlf.

Bedrifter

Om næringslivet
i DrivdalenNæringslivSausanking

Foto © Anne Marit Aune

Sauehold er en viktig næring i Drivdalen. Her fra sauleting Driva beitelag

Potetopptaking

Foto © Tormod Grytdal

Potetopptaking

E-Post

Mandel-

potetprodusenter

Tlf.

E-Post

Landbruk er ei av hovednæringene i Drivdalen, med sau, storfe og potetproduksjon. Kontinuerlig beitedrift i utmarka har sammen med kalkrik grunn gitt grunnlaget for det rike plantelivet vi finner blant annet i sæterdalene. I dag drives tradisjonell sæterdrift på ei sæter i Vinstradalen.

 

Pr.11.11.09 er det 10 bruk som produserer mandelpotet for salg, 14 bruk driver med sau, 11 bruk driver melkeproduksjon og 3 bruk driver spesialisert kjøttproduksjon på storfe.

 

Fra andre halvparten av 1800-tallet begynte Drivdalingene å selge skifer ut av bygda. I første omgang var det leirskifer brukt til taktekking.

Da Dovrebanen ble bygd først på 1900-tallet var grunnlaget for billigere frakt av skifer ut av bygda lagt.

 

Kvartskiferforekomstene i Klevan lå rett ved jernbanen, og dermed var grunnlaget for en industri lagt. I dag er det tre større firma som driver skiferproduksjon i Klevan, og skiferindustrien er en av kommunens største arbeidsplasser. 

 

Turisme er den tredje større næringa i dalen. Det er tre campingplasser her, i tillegg til historiske Kongvold fjellstue som driver hotelldrift med røtter helt tilbake til 1100-tallet.

Knapp til kalender.

Tlf.

E-Post

Malere

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mali Anette Hoel

Mali Anette Hoel

Linje 3

 

 

 

Harald Loe

72 42 41 04/901 54 600

flaetten@oppdal.com

Mari og Bjørn Heggvold

482 52 552

bjorn.heggvoll@oppdal.com

Camilla Haavimb og

Tormod Grytdal

958 63 380

camilla.haavimb@oppdal.com

 

 

 

Minera skifer

72 40 04 60

info@mineranorge.no

Kongsvold fjellstue

72 40 43 40

post@kongsvold.no

Rislia maskin

415 45 040

 

Magalaupe Camping

992 59 993

anja.moene@gmail.com

Smegarden Camping

916 74 750

smegarden@oppdal.com

Granmo Camping

996 42 947

grancamp@online.no

Drivstua Rom

413 06 849

louise.timmerman@oppdal.com

 

 

 

 

 

 

Mali Anette  Hoel

482 59 557

gallerimali@oppdal.com