Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Årsmelding for OASE i Drivdalen

15/3 2016 – 14/3 2017

 

 

 

Styret

har i året bestått av:

Ola Arne Aune, leder

Vidar Rise, sekretær

Hilde Rislien, styremedlem

Ingrid Hegdal, varamedlem

 

Møter

Styret har hatt 3 styremøter, og det har vært holdt årsmøte/vårmøte og høstmøte.

 

Styrets arbeid:

 

Drivdalsheimen

Årsmøtet 13/4 2016 vedtok å si opp leieavtalen med KLAR Eiendom AS for stua på Drivdalsheimen m.m., fra 1/5-16. Noe inventar ble gitt tilbake til de opprinnelige giverne. Storgryta ble gitt til Oppdalsmuseet. Maleri av Palle Gotheim samt kråskap, ble gitt til Dovrehallen grendalag. Øvrig inventar ble lagt ut for salg lokalt. I alt innkommet

kr.13.700,-. Resterende gjenstander ble gitt til Dovrehallens loppemarked.

Innestående midler på Gavekontoen, kr. 16.396,-, er overført til Driva Helselag. Gjenstående «vekselbeløp» på gavekonto, kr. 2002.77, vil bli overført Drivdalsfondet. Øvrige midler er overført til ny kto. under OASE, kalt Drivdalsfondet. Innestående pr. 31.12.16,

kr.155.809,12. Også kto. for «Drivdalen.no» ligger nå under OASE i Opdalsbanken.

 

 

Driva boligfelt

Kommunestyret har i løpet av året vedtatt å utvide Driva boligfelt med 5 nye tomter. Det ble i denne forbindelse gjort henvendelser til politikere. Det er håp om at den nye tilførsels-vegen (med vann- og kloakkledning) og tomtene blir klargjort i 2017.

 

Gang- og sykkelveg Driva - Hevle

Heller ikke 2017 har Statens vegvesen, Midt, satt av penger til gang- og sykkelvegen Driva-Hevle. Det har vært kontakt både med SVV i Trondheim, og Stein M. Lauritzen fikk til slutt kontakt med Samferdselsdep., som klart har bekreftet at ansvaret nå ligger i region Midt. Vi prøver nå få til møte med SVV, Trondheim.

Vi har hatt kontakt med kommunen v/Husa og politikerne i Driftsutvalget v/leder Eli Dahle. Alle politikerne i driftsutvalget har nå sendt brev til sine respektive politikere i Samferdsels-komiteen på Stortinget om saken.

 

Høstmøtet satte i gang prosessen for valg av 17-maikomite.

 

Velkomsthefte

Den nedsatte gruppa har utarbeidet et fint hefte i A4-format på 12 sider.

 

Midler fra Drivdalsfondet

Styret vedtok å gi følgende tilskudd ut i fra innkomne søknader:

Dovrehallen grendalag,  luftgevær,  kr. 20.000,-.

Drivdalen IL, tidtakerbu, kr. 30.000,- og kunstgras ved skolen, kr.30.000,-.

 

Fremad 4H

har tatt opp aktiviteten igjen i høst.

 

 

Driva 21/3 2017

 

Ola Arne Aune                 Vidar Rise             Hilde Rislien      Ingrid Hegdal