Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OASE møte

 

 

mandag 18. november, kl. 19.00

 

på Kretskjøkkenet Drivdalen Oppvekstsenter

 

 Saker:

1. Korte orienteringer fra lagene.

2. 17.mai – Erfaring fra i år mht. mat/middagssalg.

 

   Ledere i komiteene oppnevnes slik:

   Leder i hovedkomite  -   FAU ved Drivdalen skole.

   Mat/kjøkkenkomite    -  Driva helselag og Drivdalen yngre helselag.

   Kiosk— Drivdalen idrettslag.

   Loddsalg -   Dovrehallen grendalag.

   Lekekomite - SU/foreldre i Drivdalen barnehage.

 

   Hovedkomiteleder kaller inn til møte med komitelederne i januar 2020.

 

3. OASE-oppgaver framover:

 

· Driva kommunale boligfelt, ferdigstilling alle tomter?

· Gang-/sykkelvegen Driva - Engan.

· Gode idèer?

 

Kaffe og kaker

 

Velkommen!

 

OASE i Drivdalen