Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Protokoll fra høstmøte i OASE 19.11.18

Tilstede:

Dovrehallen Grendalag – Ola Husa Risan

Driva Helselag – Margit Riise

Drivdalen Yngre Helselag – Gina Rislien

Drivdalen Idrettslag – Hilde Rislien (fravær Jenny Kr.H.)

Drivdalen Oppvekstsenter – Martine Stensaas

Drivdalen.no, FAU, Fremad 4H, OASE-gruppa for nyinnflyttere – Anne Marit Aune

Vintradalen og Loe utmarkslag – Stein Outzen

Styret for OASE – Ola Arne Aune, Stein Lauritzen og Hilde Rislien

   

1. Info fra alle lag og foreninger

 

Dovrehallen: driver en del aktiviteter, discotek, luftgeværskyting, godt med utleie. Vinterprosjekt: restaurering av storsalen, maling og skifte ut gardiner. Til sommeren skal det graves opp på parkeringsplass og gruses. Nye lekestativ. Skal nå plassere hjertestarter i yttergangen og ordne nytt låsesystem på de øvrige dørene i huset.

Julegrantenning fredag 30. november kl. 17.00, enkel servering.

 

Driva Helselag: Stille periode. Julegavetrimmen; Plassastoggo 3 søndager i desember. Medlemsmøter.

 

Drivdalen Yngre Helselag: Styremøter, medlemsmøter, Strikkekafé på Kroa i oktober, bra med folk. Gave til Oppvekstsenteret til dampovn på kjøkkenet. Adventsmøte i desember. Basar (ikke palmesøndag).

 

Drivdalen Idrettslag: Idrettsskole på onsdager og boltring på torsdager. Har kjøpt en bluetoothhøytaler som kan brukes på idrettsskole og boltring og evt. ute som playback til julegrantenninga. Skisesongen starter når det er kommet nok snø. Det skal gjennomføres flishugging av kvistene som ligger rundtomkring etter rydding i lysløypa. Nye lysarmatur skal skiftes på alle punkt (52 stk), er bestilt. Trim med Dil går som vanlig. Julegrantenning, stiller med juletre17. mai, kiosk komité: Jenny Kristin Heggvold.

 

Drivdalen Oppvekstsenter/Fau: Grendakafé i høst, inntekt til tv-aksjonen, ca. 8000,- Sender høringsuttalelse ang. trafikksikkerheten rundt skoleområdet. Uteområdet er nå en storsatsing. Akebakken er ferdig, nå og med lys. Ellers er det nå søkt spillemidler til 3 anleggselementer:

Turnområde: totalkost 174.000,-, kan få halvparten i tilskudd, dugnadsverdi på ca. 1200,-, resten finansieres gjennom bruk av skolens disp.fond. Pumptrack; totalkostnad 53 000,-, kan få halvparten i tilskudd, dugnadsverdi på ca. 24 900,-, resten finansieres gjennom bruk av skolens disp.fond. Skøytebane; her er det søkt på ferdig vant til kr. 50 000,- fikk i ettertid høre at kvaliteten er for dårlig, må opp i 150 000,- - for dyrt! Skaffer kostnadsoverslag på å snekre selv og ettersender søknad. Regner med at tilskuddet kan dekke materialkostnadene og at arbeidet gjøres på dugnad. Thor Anders lager tegning. Lys i skolegården, står i kø og venter på elektriker.

 

Fremad 4H: Fordobling av antall medlemmer, fra 7 til 14 stk. 4-7 klassinger. 2 plakettmottakere i høst. Skal ha juleverksted på kroa. Grendakafé i Plassastoggo i mai. Leir til sommeren.

 

drivdalen.no: Går sin gang. Litt oppdateringer, DIL har fått egen side, pga. at de driver med så mye. Skolen og barnehagen er sammenslått til oppvekstsenter.

 

Nyinnflyttere: Får nå hefte om Drivdalen i stedet for blomster. Fortsetter med strikkasokker til nyfødte.

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag: Stein hadde en grundig gjennomgang av hva laget tar for seg, opptatt av å utnytte beiteområdene, fiske. Kommer ny skjøtselsplan for Vinstradalen. De ønsker et samarbeid med skolen; jakt og slakt og mat på bordet. Mye hjort i Drivdalen. Dette er også noe 4H kan være med på. Har også planer om å bygge et slakteri etter hvert.

 

OASE-styret: omdisponert inntil 30.000,- fra akebakke til uteområdet på skolen. Møte på kroa om fiskeoppdrettsanlegget – bra med folk – interessant.

Sender høringsuttalelse til Trafikksikkerhetsplanen, ferdigstille g/s vei hele strekningen Driva – Engan gjenstår.

 

2. 17. mai

Solgte ikke middag i 2018, ikke mange negative reaksjoner. Fortsetter med det. Foreldrerepresentant + vara i barnehagen ansvar for å få tak i leder til lekekomitén. Ola HR kom med forslag om å sette ned en 17. maikomité med 12 stk som kan fordeles innad til de forskjellige komiteene, tror det er enklere å få folk til å stille opp. Tar dette opp på evalueringen etter 17. mai, kan kiosk og kjøkken slås sammen i 2019? Tar opp dette med lederne for kiosk og kjøkkenkomiè i 2018, så får de ta en vurdering på dette.

 

3. Bruksregler for kretskjøkken

Beate har laga en enkel plakat som henger godt synlig for alle. 

 

4. Julegrantenning

29.11 kl. 18.00. DH ordner nisseposer, DYH ordner gløgg, pepperkaker og nisse. Skolen ordner med litt underholdning. Dil ordner med juletre.

 

5. OASE-oppgaver fremover

Åpent møte om sol/grønn energi etter jul. Gave til Driva Hytter, forhøre oss litt hva de trenger. Styret får fullmakt til å bestemme. Kommunale boligtomter, møte med Rådmann-heleområdet-10 tomter. Boligfelt Tverrlina

 

6. Eventuelt

Regnskapet for 17. mai overføres til OASE, som ordner med en brukskonto og vipps. Da må OASE inn med egen kasserer på årsmøtet.

Årsmøte i mars.

TSU legges under OASE

Hjertestartet Drivdalen oppvekstsenter – hvor skal den oppbevares, må være tilgjengelig for alle!