Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 2Linje 3Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Om oppvekstsenteret

Drivdalen oppvekstsenter ble opprettet 1.11.2018 da tidligere private Drivdalen barnehage ble kommunal, og slått sammen med Drivdalen skole.

 

Drivdalen oppvekstsenter ligger ved E6 9 km sør for Oppdal sentrum. Oppvekstsenteret er en del av OASE i Drivdalen som vektlegger samarbeid mellom oppvekstsenteret og kretsen.

 

 

Drivdalen oppvekstsenter

Eventyrstien 3A     

7340 Oppdal

Tlf: 72 40 17 20

 

Rektor og enhetsleder: Beate Lauritzen

Tlf: 72 40 17 20

beate.lauritzen@

oppdal.kommune.no


Styrer barnehage: Gry Hoel

Tlf: 941 79 778

gry.hoel@

oppdal.kommune.no

 

FAU-leder: Anne Marit Aune

Tlf: 481 99 416

annemarit@oppdal.com

 

 

 

 

INFOSKRIV

 

Årsplan barnehagen 2018

 

Virksomhetsplan barnehagen

 

Skoleruta 2018/2019

 

Meny torsdagslunsj

 

 

Åpningstider

Barnehage: 07.00 – 16.30.

SFO: 07.30—16.30

Skoledag: Kl 8.10– 13.50

Utleie

 

Det er muligheter for å leie deler av skolen til div. Arrangement. Ta kontakt for priser.

 

Drivdalen barnhage

Barnehagen har plass til 36 barn i alderen 0 til 6 år. Åpningstider er

07.00-16.30.

Før kommunal overtakelse i 2018 var barnehagen privat, og eid og drevet av Drivdalen yngre helselag. Barnehagen ble startet i 1973 som den første barnehagen i Oppdal.

 

Barnehagen er delt inn i baser, hvor barna har aktiviteter og frilek på tvers av alder, og i egen aldersgruppe. Barnehagen har store og lyse arealer som innbyr til allsidig lek. Barnehagen har gymsal, sløydrom, formingsrom, buldrerom, bibliotek, førskolebase og toddlerbase. Uteområdet er lagt på naturlig grunn med muligheter for å boltre seg i variert terreng.

Med landbruket, skogen, elva og fjellet i nærområdet, er det fantastiske turmuligheter gjennom hele året. Drivdalen barnehage følger Oppdal kommune sine betalingssatser for oppholdstid.

 

 

Barnehagen bruker «Mykid» til kommunikasjon mellom barnehage og hjem.

 

 

 

Knapp til kalender.

Matpause på setervollen.

Drivdalen barnehage

Foto © Randi Rise

Drivdalen barnehage

Foto © Randi Rise

Trimposten ved Søstusætra

Lillesalen

Foto © Anne Marit Aue

Barnehagen på lammingsbesøk i Kåsan.

Drivdalen oppvekstsenter

Foto © Randi Rise

Åpning av Drivdalen oppvekstsenter 4.1.2018

Drivdalen skole

 

Skoleåret 2018-2019 har skolen 41 elever og 10 barn på SFO.

 

Personalet består av rektor, tre kontaktlærere, tre faglærere, en fagarbeider og en assistent. I tillegg har oppvekstsenteret egen kontormedarbeider og renholder. Drivdalen SFO tilbyr plass for alle barn fra 1.-4.trinn. SFO kan benyttes mandag- fredag 07.00-16.30 (unntatt i juli måned), i tillegg til skolens fridager.

 

Vinteren 2015/2016 ble skolen renovert, og høsten 2016 ble ny kunstgressbane åpnet som første del av nærmiljøanlegget på Driva. I løpet av våren 2019 vil uteområdet fremstå som nytt.

 

Skolen serverer varmlunsj på torsdager.

 

Skolen bruker «Visma Flyt skole» til fravær, IUP og digital meldingsbok.

«Showbie» til skolearbeid, infoflyt og planer.

 

Følg oss på Facebook