Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Høsten 1960 åpnet den nye Drivdalen barneskole dørene for rundt 100 elever som kom fra Rise, Engan og Drivstua skole. Siden den gang er bygget blitt utvidet med ny gymsal, kretskjøkken, klasserom og ombygging i to omganger i barnehagen. 

 

Gymsal

Skolen fikk tilbygg med gymsal i 1982. Den gamle gymsalen ble da omgjort til sløydsal.

 

Da skolen i 1993 skulle bygges ut var OASE i Drivdalen en sentral aktør. Drivdalingene grep sjansen for å møte diskusjonen om nedlegging av skolen. Kommuneøkonomien var dårlig, og nye skolereformer var på gang. 6-åringene skulle inn i skolen, og heldagsskolen var aktuell. Det blinket blålys for grendeskolene. Alternativet i Drivdalen var at barnehagen måtte ut av skolens lokaler, der de hadde hatt tilhold siden oppstart i 1973.

Etter en rekke samarbeidsmøter mellom kommune, skole og krets ble det fattet vedtak om utbygging av skolen med:

 

 

Drivdalen skole - historie

Drivdalen skolekor

Kor har stått på timeplanen i mange år ved Drivdalen skole, med korøvinger hver uke. Skolekoret er et fast og kjærkomment innslag på generasjonsdag, 17 mai, grendakafeer og juletrefest. I 2008 ga de ut en egen Drivdalssanger, tillegg har det blitt mange konserter også uteom skolens lokaler. De har blant annet deltatt på konsert  med Oppdal songlag og Øystein Dolmen i 2013, kirkekonsert med Maria Arredondo, Torstein Sødal og Martin Halla i

2015,  og Happy teater og Oppdal gospelkor i 2017.

 

 

Åpning av nye garderober i 2015

Åpningsspark på kunsgrasbanen i 2016

Oppgradering av uteområde

I 2016 ble det ny kunstgrasbane inkludert tribune ved skolen. Prosjektet hadde en totalkostnad på ca 700.000 og var et samarbeid mellom Drivdalen idrettslag og Drivdalen skole. Året etter ble det ny akebakke, og i 2018 startet arbeidet med å oppgradere uteområdet med «pump track», skøyteisbane, turnområde og nye lekeapparat.

Tilbyggg med nytt inngangsparti og garderober

 Utover 2000 tallet meldte behovet for renovasjon av skolebygget seg. Dette medførte to runder med trusler om nedlegging. Først i 2012-13 og så i 2014. Etter dette ble skolen renovert. Det inkluderer et nybygg ved inngangen med garderober og toaletter for 1,2 millioner, drøyt 800.000 til rehabilitering av eksisterende bygg med blant annet nytt tak og noe innvendig rehabilitering. Det ble også investert ca 600.000 kr til ventilasjon i sokkelen. Byggearbeidene ble utført av Kleven bygg. Det ble gjort en stor dugnadsinnsats på innvendig maling av klasserom og ganger.     

Renoveringsarbeidet var ferdigstilt i november 2015.

B: Skole-/kretskjøkken

 

Da kjøkkenet skulle bygges, var det igjen penger bare til råbygget. Resten av bygget ble finansiert med tilskudd fra lag og foreninger, samt at det ble søkt kommunen om et lite tilskudd. Gamle lagskasser fra nedlagte lag kom fram i denne tida. Nevnes må at Lo og Rise Feavlslag finansierte kjølerommet! – Det vart råd med alt til slutt!

 

Det gamle ”kretskruset” fra Fossem og Rise fikk plass på kjøkkenet, og med ny oppvaskmaskin var det mulig å lage mat og arrangere lag for 150 middagsgjester.

A: 1. etg. Skolen

 

Ei prosjektgruppe ble satt ned, og planer ble lagt. Idèdugnader og samarbeidsrunder ble holdt. Byggearbeidet startet i mai 1994. Drivdalen Barnehage stod som byggherre for hele prosjektet. Hele 1.etg. på skolen ble bygget om, slik at ”allrommet” ble til oppholdsrom og kontorer for lærerne. Det gamle lærerrommet samt korridoren ble til klasserom og skolebibliotek. Barnehagen fikk overta ”1.klasserommet”, og i tillegg ble bygningen utvidet med et tilbygg på ca. 80m2 til sammen for skole og barnehage.

 

LH-bygg stod for utbygginga, og sammen med hjelp fra Skap-M (sysselsettingstiltak/ arbeidsformidling) ble det lagt ned en enorm dugnadsinnsats.

I løpet av 11 måneder var ombygging/restaurering ferdig. Tilbygget ble nå gitt til Oppdal Kommune mot at barnehagen ble sikret gratis leie i 20år med mulighet til å forlenge avtalen.

Elevtall

Ved oppstarten i 1960 var det ca 100 elever på skolen. På midten av 80- tallet var elevtallet nede i underkant av 30, men de siste ti årene har elevtallet variert mellom 35-45 elever.