Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Bygging av gangvei på DrivaTrafikksikkerhetsutvalget

Foto © Randi Rise

Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) er et utvalg som ble valgt inn av samarbeidsutvalget ved Drivdalen skole på 90-tallet. Utvalget bestod fra starten, av tre personer som hadde tilhørighet til skolen. Undertegnede gikk inn som leder høsten 98 i lag med Frøydis Aalberg Jacobsen og Sigrun Setrom Christiansen.

 

Etter noen år trakk Frøydis seg og Dagrun Skorem Forbregd og Ole Andreas Klevstuen kom med. Etter en tid fant vi fire ut det hadde vært greit å ha litt flere strenger å spille på og fikk da med oss Grete Engen fra Drivdalen Yngre Helselag og Aud Ingrid Aune fra Driva Helselag. Ole Andreas trakk seg da han flyttet fra Driva.

 

De siste årene er det vi resterende fem som har bråka og herja i media så fort vi ikke har fått medhold i hjertesaken vår. Oppdal kommune og Statens vegvesen vil nok aldri glemme oss

I september ’04 hadde vi en aksjon, samtidig med åpning av ”nye” Vinstra bru, som ble tatt av flommen året tidligere, med full mediedekning.

 

Vi har ringt  –  vi har skrevet brev og Mailer - vi har hatt møter med diverse instanser i alle år. Alle skjønner oss, men INGEN tar ansvar.

Vi har følt at vi har stanget ”hodet i veien” gjennom en årrekke. Vi har hatt mang en opptur, men vi har jammen hatt like mange nedturer og dem er for oss som er engasjerte veldig tung å svelge.

 

Endelig ble en del av strekningen regulert og da Stortinget plutselig bevilget noen ekstra kroner på etterjulsvinteren ’09 og Drivdalen fikk 11 mill. stod jubelen i taket og flagget gikk til topps

 

Etter en turbulent sommer og høst, har vi nå fått en hel kilometer med gang- og sykkelvei fra skolen og sørover. Vi takker og bukker for det som er blitt i denne omgang, men vi vil ha mer, både sørover og nordover.

Søndag 8. november, feira vi at første del av strekningen er delvis ferdigstilt. 

 

Vi håper nå at Oppdal kommune går inn for å få på bordet en reguleringsplan på resterende av strekningen og at vi i TSU klarer å få fram budskapet vårt overfor Statens veivesen for videre utbygging.

 

Trafikksikkerhetsutvalget

v/ Drivdalen skole

Hilde Rislien

leder

Gangvei på DrivaKafe enden.Kafe enden

Fra den hektiske starten av gangveibyggingen.

Fra Kafè Enden i Noristu i forbindelse med prøvegåing av Gang og sykkelveien søndag 8.november.

Dette skjer

MØTEPLASSEN

Aktivitetskalender

Knapp høyreDe første gatelysene langs gang og sykkelveien i Drivdalen ble tent fredag 05.02.10

De første gatelysene langs gang og sykkelveien ble tent fredag 05.02.10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gang og sykkelvei Driva—Hevle