Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Da OASE  ble dannet samtidig som Drivdalsheimen ble bygd i 1995 fikk kretsen ei vogge i gave som skal lånes ut til nye Drivdalinger. Vugga er laget av Erik Rise og rosemalt av Randi Meland. Tanken er at OASE skal favne alle fra vogge til grav.

 

Regler for bruk av vogga:                          

Vogga utlånes primært til Drivdalinger, men kan også lånes ut til utflytta Drivdalinger.

 

Skulle det oppstå behov for vogga fra to samtidig, har den fortrinn som først bestiller den. Kretsens folk har fortrinn framfor utflytta folk.

 

Vogga lånes ut uten madrass.

 

Drivdalen yngre helselag har ansvar for utlån av vogga. Kontaktperson for utlån er

Åshild Megarden aashild.megarden@gmail.com, tlf.: 91 81 15 16

 

Leie: Barnets foreldre har plikt til å betale påmaling av barnets navn samt fødselsdato på vogga. (Kr 50)

Foto  © Jenny Kristin Heggvold

OASE-vogga