Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Drivdalen yngre helselag

Basar 2018.

Støping av lys

Drivdalen yngre helselag (DYH) ble stiftet i februar 1971. Det var i utgangspunktet tenkt at laget skulle være en støtteforening til Driva helselag, men stor interesse førte til at det ble stiftet et eget selvstendig helselag.

 

DYH har samarbeidet mye med Driva helselag, og har sammen med øvrige helselag i Drivdalen, vært en ressurs for kretsen.

 

DYH har gjennom åra støttet opp om ting som har foregått i kretsen, og drevet med ulike aktiviteter for å få inn penger.

 

DYH  har fra 1973, fram til kommunal overtakelse i 2018, stått for driften av Drivdalen barnehage. Barnehagen har vært utbygd to ganger, senest i 2006.

 

En annen stor og viktig begivenhet i DYH sin historie, var oppstarten og arbeidet med å få OASE til Drivdalen. Her var DYH aktivt med!

 

I 2003 foregikk det en utskiftning av medlemmene i DYH og Driva helselag. De tidligere medlemmene av Drivdalen yngre helselag overtok ansvaret for Driva helselag. Drivdalen yngre helselag ble overtatt av nye og yngre medlemmer, som ønsket å drive laget videre. DYH ønsket å drive laget videre og spesielt støtte opp om barnehage, skole og aktiviteter som foregår i kretsen. DYH skulle fortsatt ha ansvar for driften av barnehagen.

Drivdalen yngre helselag (DYH)  skal være et møtested for alle i Drivdalen krets. Vi ønsker at helselaget skal være et sted der vi kan være sosial og treffe nabokjerringa, samtidig som vi kan støtte opp om det som foregår i kretsen.

 

 

DYH støtter opp om skolen og andre ting som skjer i kretsen.

 

DYH arrangerer basarer i lag med Driva helselag til inntekt for kretsen.

 

DYH deltar som arrangør på ulike ting i kretsen, eks. juletretenning og grendakafè

 

Drivdalen yngre Helselag er ansvarlig for det gamle lagkruset på kretskjøkken på Drivdalen skole. Dette er til dels innkjøpt av Driva helselag (bestikk/glass/ kasseroller/serveringsfat.)

Om Drivdalen 
yngre helselag Dette skjer

MØTEPLASSEN

Aktivitetskalender

Knapp høyre
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Styret DYH 2019:

 

Leder:

Gina Rislien tlf. 90055221

Nestleder: Inger Jori Lundaløkk tlf. 93405763

Sekretær: Jenny Kristine Bjørkås tlf 97680799

Kasserer: Wenche Tørset tlf. 97195050

Styremedlem:  Yngvild Wathne Sæther tlf. 45874130

Foto © Gina Rislien