Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Kunst og kultur

SIVERT FOSSEM

Treskjæreren, maleren og felebyggeren

 

Opplysningene i teksten er hentet fra hefte om Sivert Fossheim 1902 – 1999

skrevet av Ola P. Hoel, utgitt av Oppdal Bygdemuseum.

 

Sivert Fossem f.1902 vokste opp på Fossem sammen med mor Kari, far Per og bror Jon. De sju første årene bodde familien på plassen Fosseshaugom. Da familien etter hvert fikk kjøpt seg jord, kjøpte de seg også et gammelt hus som ble påbygd. I tillegg bygde de fjøs, stabbur, eldhus og kvennhus nytt. Nå var drømmen om eget bruk blitt virkelig.  Familien flyttet inn i 1909.

Venstreknapp

Tilbake til kunst og kultur

Tore Sneve med en stol som Sivert Fossheim har laga og som i dag står på museét

Tore Sneve med en stol som Sivert har laga og som i dag står på museét Foto: Opdalingen

Maleri av Sivert Fossheim

Maleri av Sivert

I 1931 ble Sivert gift med Gudrun Rise. De bygde seg nytt hus på tomt fra Fosseskalvhagen. Gudrun og Sivert fikk ikke barn selv, men Sivert førte treskjærerkunsten videre gjennom sitt virke som lærer i trearbeid fra 1940. Mange fikk nyte godt av Sivert sin kunnskap og interesse for kunsten. Gudrun og Sivert reiste mye rundt på utstillinger og kappleiker, og var godt kjent i miljøet.

 

Det var hardingfele som sto Sivert sitt hjerte nærmest. Med hundrede timers arbeid bak, var det sikkert ikke lett å skille seg av med felene. Felene var usedvanlig forseggjort, og dronninghodet utsmykka med perlemor på toppen av hardingfelene er noe av det fineste som er gjort i tre, står det i heftet.

 

I tillegg til at han bygde feler, reparerte han ødelagte feler. Av felene som er igjen her i bygda, er ei hardingfele gitt i gave til Oppdal Bygdemuseum. Gunnar Bjerkås, Stein Dalen og Herdis Bjørndalsæter har hver si fele laga av Sivert. Gunvor Fagerhaug Gustavsen ha to, ei hardingfele som Sivert har bygd, og ei Meiselfele som han har restaurert fra ei svært dårlig forfatning, til et nytt liv.

 

Sivert har også gjort mye med malekost, pensel og palett. Han har dekorert mye på skap og skrin, og pussa opp slike ting. Han fattet også interesse for å male motiv fra naturen i de forskjellige årstidene. Gardsbruk og boplasser var mange ganger motiv. Det er ekte og troverdige bilder, som ofte er valgt slik at en ser at tida går, og mange ting forandrer seg. Mange er det som har et maleri av Sivert Fossheim hengende.

 

Skrin som Sivert Fossheim har laga.
Gunnar Bjerkås og Sivert Fossheim.

I den nye stua var det snekkerloft, og her fattet Sivert tidlig interesse for treskjærerkunsten. Allerede før han var konfirmert, laget han et lite hengeskap med utkjæringer på kanessen. Far hans tok med seg skapet til Jo Evensen i Søstu Rise og fikk det malt. Det var god aksept for Sivert at skapet ble påkosta maling. Sivert ble gjennom oppveksten mer og mer interessert i trearbeid. Engel Mesloe var Sivert sin lærer de  siste årene på Rise skole, og han var med og påvirket Sivert sin interesse for treskjæring og rosemaling.

 

Sivert tok i oppveksten del i mye som foregikk i Drivdalen ungdomslag.  På ungdomshuset Skogheim, fikk han vekket interessen for feler og slåttespill. Sivert satset ikke så stort som spellemann, men han kjente instrumentet godt, og han ble svært interessert i felebygging. Likevel var han så mye spellemann, at han skrev en reinlender som spellemannslaget har spilt, titt og ofte.

 

”Som felebyggjar vart han vide kjent for gode feler, både når det gjaldt låt og dekor”. Første fela han laga, ei rikt dekorert hardingfele, hadde han hos seg hele livet. Den var både vakker og låt godt.

 

Vinteren 1923 gikk Sivert på Hjerleidske på Dovre. Her kunne han lære mer om treskjæring og kunsthåndtverk i tre. Her fikk Sivert erfaring med nye stiler, blant annet ”dragestilen” og ”dølastilen” med ”akantus - og krillskurden”. Sivert sitt arbeid bar preg av at han ut i fra alt dette hadde funnet sin egen stil; ei utvikling av ”akantusstilen”, sirlig og nøye utført. At han også var opptatt av dragestilen, kan en se på møbler, skrin og skap som Sivert har skåret.

Sivert Fossheim med noen av felene han laga.
Eystein Wolden, Ola P. Hoel, 
Gunnar Bjerkås og Sivert Fossheim
Sivert Fossheim med ei av felene han laga.

Sivert med ei av felene han laga.

Sivert var en stillferdig mann som utøvde kunsten sin fra Fossem. Der bodde han hele sitt liv, de siste åra alene etter at Gudrun gikk bort. Han hadde emne til treskjæring liggende framme da han døde på Fossem i sitt 97. år.

Foto © Eystein Wolden

Foto © Eystein Wolden

Foto © Eystein Wolden

Foto © Eystein Wolden

Foto © Eystein Wolden

Sivert med noen av felene han laga.

Skrin som Sivert har laga.

Gunnar Bjerkås og Sivert.

Eystein Wolden, Ola P. Hoel,

Gunnar Bjerkås og Sivert