Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Værdata levert av:

Siste måned.

Normal middeltemperatur for november er –2,0ºC  og normal nedbørsmengde er 45mm.

Døgnmiddeltemperaturen for hele 2014 ble 5,28ºC.

Det normale er 2,46ºC.

Det blir en døgnmiddeltemperatur på 2,82ºC over det normale.

Dette gir en middeltemperatur for oktober på 5,5 ºC

Det normale for oktober er 2,5ºC

Altså en middeltemperatur på 3 ºC over det normale.

Nedbør:  7,5mm

Normalen: 50mm

Altså 52,5mm under det normale.

Tekstboks: Middels temperatur og nedbør ved målestasjonen på Sæter (604moh).
Oktober 2015

Døgnmiddeltemperaturen for hele 2013 var 3,7ºC.

Det normale er 2,46ºC.

Det blir en døgnmiddeltemperatur på 1,24ºC over det normale.

Høyeste temperatur  i perioden 1975 til 2014

 

Laveste temperatur  i perioden 1975 til 2014

 

 

Max

Dato max

 

 

Min

Dato min

Januar

10,7

28.01.1989

 

Januar

-30,0

29.01.1993

Februar

10,3

06.02.1990

 

Februar

-26,1

23.02.2010

Mars

14,6

28.03.2014

 

Mars

-26,0

03.03.1993

April

19,0

30.04.1993

 

April

-26,1

24.04.2010

Mai

25,4

30.05.2009

 

Mai

-10,4

17.05.1996

Juni

28,1

06.06.1980

 

Juni

-3,7

04.06.1997

Juli

29,4

16.07.2003

 

Juli

-1,0

18.07.1996

August

28,7

03.08.1982

 

August

-2,8

31.08.1995

September

25,4

01.09.1991

 

September

-7,0

29.09.1995

Oktober

20,3

03.10.1993

 

Oktober

-18,0

16.10.1993

November

14,8

09.11.2011

 

November

-21,0

17.11.1995

Desember

11,4

11.12.2013

 

Desember

-26,5

15.12.1996

 

 

 

 

 

 

 

Snitt

19,8

 

 

Snitt

-16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Max

29,4

16.07.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Min

-30,0

29.01.1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest nedbør  i perioden 1975 til 2014

 

Minst nedbør  i perioden 1975 til 2014

 

Måned

Max

Årstall max

 

Måned

Min

Årstall min

Januar

162,2

2000

 

Januar

1,9

1996

Februar

114,3

1993

 

Februar

0,4

2003

Mars

142,1

2000

 

Mars

2,6

1986

April

152,5

1997

 

April

3,0

1984

Mai

56,6

1997

 

Mai

2,5

1978

Juni

141,9

2010

 

Juni

9,3

1992

Juli

164,5

1986

 

Juli

24,7

1989

August

189,8

2003

 

August

21,6

2002

September

116,6

2004

 

September

0,5

1981

Oktober

109,1

1997

 

Oktober

3,3

2004

November

183,9

2004

 

November

0,1

1993

Desember

240,2

1975

 

Desember

7,1

2008

 

 

 

 

 

 

 

Snitt

147,8

 

 

Snitt

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Max

240,2

Desember 1975

 

 

 

 

 

 

 

 

Min

0,1

November 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max måneds og  årsmiddel i perioden 1975 til 2014

 

Min måneds og  årsmiddel i perioden 1975 til 2014

 

 

Max

Årstall

 

 

Min

Årstall

Januar

0,4

1989

 

Januar

-8,9

1987

Februar

0,9

1990

 

Februar

-10,0

1994

Mars

1,8

2007

 

Mars

-6,2

2006

April

5,7

2011

 

April

-1,9

1977

Mai

9,6

2013

 

Mai

3,2

1996

Juni

12,6

2002

 

Juni

7,3

1991

Juli

16,9

2014

 

Juli

9,7

1996

August

16,5

2002

 

August

8,8

1987

September

11,9

2006

 

September

4,0

1986

Oktober

7,1

2000

 

Oktober

0,2

1997

November

3,7

2011

 

November

-7,0

1996

Desember

2,3

2006

 

Desember

-10,3

1981

 

 

 

 

 

 

 

Max år

5,28

2014

 

Min år

1,19

1996

 

 

 

 

 

 

 

Normal

2,46

 

 

Normal

2,46

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvik

2,82

 

 

Avvik

-1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar

31,0

18.01.2000

Februar

37,8

04.02.1993

Mars

36,8

09.03.1993

April

30,1

11.04.1997

Mai

25,5

24.05.2006

Juni

57,3

19.06.2010

Juli

52,3

04.07.1986

August

55,5

14.08.2003

September

28,4

08.09.2004

Oktober

47,6

26.10.2012

November

35,1

04.11.2001

Desember

41,0

14.12.1991

 

 

 

Høyeste

57,3

19.06.2010

 

 

 

Måned

Max

Årstall max

Dag i måneden med mest nedbør i perioden 1975 - 2014