Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GOD TUR!

Åmotsdalen

Ca. 500 meter før parkeringsplassen har Dovrehallen grendalag satt opp ei informsjonstavle om ei tragisk hendelse i Åmotsdalen:

                        Snøskred tok 11 menneskeliv

Fram til 1737 lå tunet på garden Stølen på forhøyningen vi ser oppe i skogkanten. Siden 1713 hadde Simen Pedersen drevet garden, sammen med kona Sigrid fra Vammervollen. De var lenge leilendinger, men i 1728 kjøpte Simen garden på en krongodsauksjon og ble sjøleier.

 

Utpå nyåret 1737 tok Simen en tur til Trondhjem. Da han kom tilbake om kvelden 20. januar, var det et forferdelig uvær. I slike situasjoner pleide folka på Stølen å overnatte på Engan. Men denne gangen ville Simen komme seg hjem. Samme dagen hadde ei av døtrene vært på Vamran for å besøke besteforeldrene, og også hun dro hjem om kvelden. Det skulle koste dem livet. Like etter at folket på garden hadde lagt seg, kom et voldsomt snøskred ned lia og begravde både mennesker og dyr. Bare en hane skal ha overlevd – den ble funnet igjen borti Sætermorka.

 

Det gikk med elleve menneskeliv på Stølen denne natta. Etter hvert ble redskaper, inventar, klær og verdisaker gravd fram og samlet sammen, og om sommeren ble det holdt skifte. Den lange lista i skifteprotokollen over gjenstander etter Simen og Sigrid forteller oss om hva de har hatt å hjelpe seg med i hverdagen. På garden var både gevær og armbrøst, så jakt har nok spilt en viktig rolle. Et sølvbelte verdsatt til hele 10 riksdaler er den mest verdifulle gjenstanden på lista. Vi må tro at en stolt Sigrid har båret beltet når det var fest i grenda!

 

En ulykke kommer sjelden alene: Samme natta om tragedien rammet Stølen, ble også garden Stenboeng i Storlidalen utslettet av snøskred. Også her omkom alle som var på garden da skredet gikk.

 

Tarald Vammer, omkomne Sigrids bror, ble den nye eieren av Stølen. Han fikk garden for 100 riksdaler – et ganske rimelig beløp, for den var jo husløs. Tarald bygde opp nytt tun noe lenger øst, like ovenfor der garden Stølegga ligger i dag.

 

Foto © Jenny Kristin Heggvold

· Turtype: Biltur/gåtur

· Lengde: ca 4,7  km fra E6 inn til parkeringsplassen.

· Kart nederst på siden

 

Åmotsdalen er en sidedal til Drivdalen på vestsida. Åmotselva renner ned i Driva på Engan og er grensa mellom de gamle navnegardene Sætra og Stølen. Åmotsdalen er en tradisjonell sæterdal hvor sætre og utslåtter ligger på rekke og rad, i hovedsak på nordsida av Åmotselva. Gårdsdrifta i området er gammel, og garden Åmotsdalen er kjent fra så langt tilbake som 1620.

 

For å kjøre Åmotsdalsveien svinger du av E6 mot Engan, etter ca 2 km krysser du brua over Driva mot boligfeltet på Engan, og svinger sørover. Åmotsdalsveien er en bomvei som går ca 4,7 km fra E6 og ut til parkeringsplassen før gården Åmotsdal. Dette er en bomvei med følgende priser:

 

Dag:                                       kr  30,-

Sesong:                                   kr 500,-

 

 

 

Videre fra parkeringsplassen er det fint å gå etter den gamle sæterveien på nordsida av elva utover. Litt etter passering av Bekkslette går det ei hengebru over til Skrudu på sørsida av elva. Fra Skrudu er det også fin stig innover på sørsida av elva. En rundtur langs sæterveien inn til Beffa – over hengebrua der og framover stigen sør for elva igjen anbefales. Denne turen tar ca 3-5 timer å gå. Storskrymten spaserklubb har satt opp flotte skilt med stedsnavn langs hele turen, og laget et infoark på flere språk om plassene man passerer. Inforarket kan kjøpes ved Gjelgrenda rett etter at man passerer tunet i garden Åmotsdal. Les mer under rundtur i Åmotsdalen.  En annen mulighet er å legge turen opp i lia opp for parkeringsplassen til Gråorenget. Se også turbeskrivelser for tur til Åmotsdalshytta og Tverrfjellet rundt.   

 

 

Åmotsdalen landskapsvernområde ble opprettet i 2002 for å ”ta vare på et særpreget natur og kulturlandskap med tilhørende plante- og dyreliv der seterbebyggelsen og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart”. Landskapsvernområdet omfatter 13 km² og dekker de 10 fremste kilometerne av dalen. Området er en del av en samlet verneplan for Dovrefjellområdet, som er Norges største sammenhengende verneområde med et totalareal på

4365 km².

 

Åmotsdalen - Vamran er også en av fire områder i Oppdal som var med i prosjektet ”oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag (fylkesmannens i Sør-Trøndelag): ”Innenfor området finnes artsrik, gammel kulturmark, velbevarte smågårdsmiljøer, sætermiljøer og utslåttområder.”

 

Åmotsdalen er også kjent for store og sjeldne mineralforekomster. Høsten 1991 fant Kjell Arve Isbrekken et nytt mineral her.

 

Storskrymten spaserklubb har satt i stand ei gammel steinbu ved Tverrgardssætra. Denne står åpen for alle, man kan koke seg kaffe og til og med steke vafler. Utenfor bua har de satt opp benker, slik at dette er en trivelig rasteplass både i godt og dårlig vær.

 

På Skrustølen har Drivdalen idrettslag en trimpost. Her er det ei fin slette ved elva som også egner seg godt som raste- og tumleplass.

Støljære

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Tverrgardssætra

Skrustølen

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Knapp venstre

Tilbake til turforslag