Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brattstigen

Det fantes fra gammelt av mange slike gjeterbuer i fjellet, og plassen der gjeterbua var ble ofte kalt fjellæger. For å utnytte beitet i høgfjellet, og samtidig beskytte dyra mot rovdyr, ble flokken samlet ved fjellægeret om nettene. På lægrene var det vanligvis et kve til å samle dyra i og ei lita bu som gjeteren overnattet i. Ordet læger kommer av at gjeteren ”låg” der med drifta. Både sau, geit, hest og ungdyr og okser av storfe ble gjett på denne måten. Etter hvert som beitet ble dårlig flyttet gjeteren drifta til et nytt læger.

 

I fjellområdene rundt Drivdalen er det kjent gamle fjellæger: i Vetlvonin , ved Elgsjøen, i Skoresdalen ved Ristjønna, i Brattstigen, på Bruhøa, ved Skortan, Hemtjønna, Bekkjlægeret, på Tangen,  og Ryggen i Åmotsdalen. Flere av de gamle fjellægrene ble etter hvert tatt i bruk som sætre, dette gjelder blant annet Vetlvonslægeret og Tanglægeret. Fjell-lægrene utgjør et sjeldent og særpreget stykke kulturhistorie og kulturlandskap i Sør-Trøndelag.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

· Turtype: Gåtur

· Lengde: ca 2 km en vei.

· Vanskelighetsgrad: Svært bratt.

· Kart nederst på siden

 

Kjør av veien og parker i trafikklomma ved det søndre Drivstuaskiltet på E6. Her bukter Brattstigen seg bratt oppover lia opp. På toppen får du belønning for strevet med en fantastisk utsikt over Drivdalen. Fra skoggrensa er stigen merket videre med pinner til det gamle hestlægeret på Brattstigen. Murene etter hestlægeret står der framdeles, men selve gjeterbua ble flyttet til Finnsjøen av Driva beitelag.

 

 

 

GOD TUR!

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Brattsigens startpunkt ved E6

Utstikt til Drivstua stasjon

Utsikt fra toppen av Brattstigen

Oktoberkveld ved Finnsjøen

Foto © Sigmund Rise

Knapp venstre

Tilbake til turforslag