Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Parkering: ved Risjelan. Sving av E6 rett sør for brua over Vinstra elv, skilt mot Vinstradalen. Følg skilting.

Lengde: ca 4 km en vei.

Kart: Nederst på siden.

 

Drivdalen idrettslag kjører opp skispor på Vinstradalsveien når føret tillater det. Det kjøres skispor inn til Brustølen der Drivdalen idrettslag har en av sine trimposter. Med unntak av noen få bratte bakker er det stort sett slak motbakke og lett å gå innover Vinstradalen.

 

Vinstrdalen er en tradisjonsrik og vakker seterdal. Vinstradalen og Loe utmarkslag har satt opp navnskilt på alle setre, og andre kulturminner innover dalen. Det planlegges også å få opp informasjonsplakater ved noen av kulturminnene. I nedre deler av Vinstradalen, Rismorka, er det et åpent kulturlanskap med mange gamle slåtteløkkjer. Flere av disse har blitt ryddet i regi av Vinstradalen og Loe utmarkslag de senere åra, i tillegg til at storfe og sau på beite holder kulturlandskapet åpent og sikrer vakker utsikt!

 

 

 

 

 

Skitur i Vinstradalen

Foto ©  Anne Marit Aune

Foto ©  Anne Marit Aune

Foto ©  Jenny Kristin Heggvold

Stedsnavnskilt

Det er mange fine muligheter for en rast langs Vinstradalsveien

Fossbua

Foto © Ola Arne Aune

Fossbua

God tur!

Tekstboks: TrimpostTekstboks: P

Vinstradalsveien krysser Vinstra ved Moabrua – her er det 40 meter ned i elva. Rett etter brua går veien til Moasætra av. For dem som ønsker en lengre skitur er det fint å svinge av mot Moasætra, og gå inn til Fossbua ca 4 km fra Moasetra, ved foten av Fosshøa. Fossbura er ei koselig lita bu som står åpen for allmenheten.

 

På Brustølen ligger sætrene på rekke og rad. Brustølen ble bygslet som engslette av bøndene på Rise allerede på 1600-tallet. Det har vært sammenhengende sætring her helt fram til midten av 80-tallet. I dag brukes vangene til beite, og sæterhusene brukes til fritidsbruk og i forbindelse med tilsyn av dyr på beite.