Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Turstigen langs Driva

”fra Gottemsbrua til Granmo camping”

GOD TUR!

Foto © Anne Marit Aune

Langs elva Driva er det ryddet og skiltet 6 km med turstig. Stigen består av 4 delstrekninger som er ryddet til ulik tid og med ulike initiativtakere:

 

· Strekningen Gottemsbrua-Skoresbrua på østsida av elva og ble ryddet ca år 2000 som områdetiltak i Oppdal kommune, arbeidet ble utført av Drivdalen idrettslag.

 

· Strekningen Gottemsbrua-Skoresbrua på vestsida av Driva ble rydda i 2015, i et samarbeid med grunneiere og Drivdalen idrettslag.

 

· Strekningen Skoresbrua-Sætrumsmoen går på vestsida av Driva og ble ryddet i 2014 i samarbeid mellom Drivdalen idrettslag og helselaga i Drivdalen.

 

· Strekningen Smegarden-Granmo camping går på østsida av Driva og ble ryddet i 2010-2014 av Vinstradalen og Loe utmarkslag

 

For alle delstrekningene er det rundturmuligheter som vist på kartet til venstre, og nærmere beskrevet under hver delstrekning. Ved Gottemsbrua ”møter” turstigen Turstiger på Engan”, herfra kan du fortsette turen sørover langs stigenGottem—Høgvamran—Nesto”.