Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Smegarden – Granmo

GOD TUR!

Foto © Jenny Kristin Heggvold

· Parkering: Tomta etter ”Driva samvirkelag”

· Lengde: 1,7km, lengde på rundtur ca 5 km.

· Kart nederst på siden.

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag har ryddet stig langs elvforbygginga fra Smegarden til Granmo. Fra Granmo Camping er det merket stig opp til Pilegrimsleden slik at det er mulig å gå denne tilbake til Smegarden som rundtur – Ca 5km.

 

Stigen går på avlingsveien nedover fra E6 på nordsida av Vinstra, og følger videre elvforbygginga langs Driva nordover til Granmo camping. Det er satt opp navneskilt langs stigen, med blant annet navn på fiskehølene i Driva.

 

 

 

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Driva stasjon

På andre sida av Driva ser vi det idylliske småbruket Sætumsmoen. På første halvdel av 1900-tallet kunne man få båtskyss over Driva her. Iva Moa var fergemann, hvis han ikke var hjemme var det kona Kristine og sønnen Jarle som besørget ferginga. Vanlig pris for turen var 25 øre.

 

Dersom du ønsker å gå rundtur, kan du gå gjennom campingplassen og krysse E6.  På oversida av E6 like sør for innkjøringa til campingen er det et le inn på dyrkamarka. I sørøstre hjørne av dyrkamarka er det ei ny grind, og herfra er det merket stig opp til Pilegrimsleden, som kan følges tilbake til Smegarden.

 

Når du krysser dyrkamarka her går du på grunnen til den gamle husmannsplassen ”Grenda” som var husmannsplass under Gissingran og var bebodd fra før 1740 til den ble en del av Stordalen da denne ble utskilt som eget bruk i 1898. Ola Setrom har i diktsamlinga ”Nordan under Fjellom” fra 1935 et dikt om ”Sivert O. Grind.

 

 

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Idylliske Nerloskalvhagen.

Ca 300 meter sør for Utesto ligger gamle Driva stasjon. Stasjonen ble åpnet da banestrekningen Dombås – Trondheim sto ferdig i 1921 som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods.

 

Stasjonen var betjent fram til 1959, etter dette var det stoppested fram til den ble nedlagt i 1971. Driva stasjon er i dag i privat eie, og benyttes som feriested.

 

Ved ”Stasjonsvingen” har Vinstradalen og Loe utmarkslag” ei melkerampe med informasjon om Loslia. Herfra følger Pilegrimsleden ”Losråket” ned til Smegarden camping. En rast og en kvil i Plassastuggu på Bruvollen som ligger ved Pilegrimsleden på sørsida av Vinstra anbefales som ei fin avslutning på turen.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Lo og Rise sett fra stigen langs Driva

Foto © Ola Lien

Elvamot der Vinstra renner ut i Driva

Fine skilt viser vei.

Den som ønsker en lengre tur kan forsette langs Pilegrimsleden til Gissingran (ca 1 km) – følge gardsveien derifra under jernbanen og sørover til råket mellom Gissingran og Håggån - ca 500 m fra Gissingran, som er ett av startstedene for ”Sæterstiger i Loslia”. Her starter ”blå løype” på ca 8 km som går opp til Stordalssætra, Håggåsætrin og Losvollsætra.

 

Sørover fra Granmo går Pilegrimsleden gjennom idylliske Nerloskalvhagen, og kommer ned på gardsveien ved Utesto Lo. Videre følger Pilegrimsleden gardsveien

 

På oversida av jernbanen sør for Utesto lå etter muntlig tradisjon den gamle Loskirka.I sagaen om Håkon Håkonsson (1217-1263) fortelles det at kong Håkon kjøpte Lo i Oppdal og at han lot bygge gard, veitslehall og kirke der.

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Sætrumsmoen

Stigen er fin og lett å gå

Foto © Jenny Kristin Heggvold