Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Hengbrua over Driva

I 2003 ble hengbrua over Driva ødelagt av flommen.  10 år etter er brua bygd opp igjen etter en kjempeinnsats og utallige arbeidstimer fra dugnadsgjengen. Når planlegging og administrering er inkludert, regner de med å ha brukt rundt 1000 dugnadstimer til sammen!!

 

Brua ligger på Driva, like sør for Vinstras utløp i Driva.

 

Det er mye arbeid å bygge hengbru med dagens strenge krav til sikkerhet. ”Hoel og sønner” har bidratt med støping av fundamentene—en jobb som tok ni dager. I tillegg har de produsert og satt opp ståltårna— det er også ca. 1 ukes arbeid. Resten av arbeidet har foregått på dugnad.

 

Hengbrua som ble tatt av flommen, ble bygd i 1947. Den første, ei ”flytebru”, som lå i elva, og var festa til ei stor furu på den ene elvekanten. Denne brua fungerte fint så lenge vassføringa i elva var lav. Når elva vokste, fløt brua opp og svingte seg inn mot land. Da ble det umulig å  bruke brua. Mari Heggvoll (81 år) kan huske en morgen da de var på vei til skolen. Elva hadde vokst så mye om natta, at brua hadde svingt seg inn mot land. Da måtte jentene gå om Skoresbrua, og det var en lang omvei til skolen på flere km. Derfor ble ny hengebru i 1947 et mye tryggere alternativ. Det var far til Mari, Peder Sætrum, som bygde brua.

I godt over 50 år fungerte den nye hengebrua til bruk for folket på begge sider av elva. Det korta avstanden til skole, Bua og posten i ei tid da bilen ikke var noe alternativ. I vinterhalvåret gikk folk på elveisen. Like ovafor brua var det sikker vintervei ganske tidlig, og den ble benyttet både av gående og av hest.

Når brua nå er på plass, åpner det seg mange nye turmuligheter for folk i Drivdalen. Blant annet har Drivdalen idrettslag en trimpost ved Sætrumsmoen på vestsida av Driva. Siden brua forsvant i 2003, har det også blitt gangvei 1 km sørover langs E6, og rundturen om Tverrlina, Moaveien og hengbrua er en flott tur både på sykkel og til fots.

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag nå står som eiere av brua, som ble offisielt åpnet 11. mai 2013.

 

 

 

Foto©Anne Marit Aune

Foto©Jenny Kristin Heggvold

Fra byggingen

Foto©Anne Marit Aune

Foto©Sigmund Askland

Foto©Sigmund Askland

Fra den offisielle åpninga: Mari Heggvoll klipper snor, og dugnadsbas Bjørn Heggvoll mottar velfortjent blomster—overrekt av Margit Riise på vegne av folket i Drivdalen.