Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Utsikt fra Losvoldsætra i Oppdal

Vinstradalen og Loe utmarkslag har ryddet og merket gamle sæterstiger i Loslia. Bakgrunnen for dette var at mange av de gamle ferdselsårene mellom bygda og sætrene på Loslia og Mælia var i ferd med å gro igjen. I tillegg er mange stedsnavn og gamle sætre der husa er borte, i ferd med å bli glemt.

 

Stigene er merket slik at de kan gås som rundturer. Underveis er det satt opp skilt med stedsnavn. Det er to startpunkt for rundturene, en i råket ved sausankegardene på Lo, og en i råket mellom Håggån og Gissingran. På hvert av startpunktene er det satt opp ei kasse med en informasjonsfolder om sætrene og andre kulturminner man passerer på turen.

Sæterstigene i Loslia

Kart over seterstigene i loeslia i Oppdal

God tur!

God tur!

Sæterstiger i LosliaKnapp grønnKnapp rødKnapp blå

Gamle Loslivegen – Meråket

Kleva-Flættasæterveien

Håggåsæterstigen- Stordalssæterveien

Knapp grønnKnapp rødKnapp blåLosvollsetra i Loeslia, Drivdalen i Oppdal

Losvoldsætra

Godt å kvile på Dovrefjell

Foto © Marit Bjerkås

Foto © Marit Bjerkås

Foto © Marit Bjerkås

Utsikt fra Losvoldsætra

Godt å kvile på Dovrefjell

Gammelsetra i Loeslia, Oppdal

Gammelsætra

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Blå linje – sæterstiger i Loslia. Rød linje – merking til trimpost på Dugurdmålsteinen.

Trimpostløypa til Dugurdmålsteinen

Gamle Loslivegen – Meråket

Kleva-Flættasæterveien

Håggåsæterstigen- Stordalssæterveien

Trimpostløypa til Dugurdmålsteinen