Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Loslia

· Turtype: Biltur

· Lengde: ca 7,5 km fra E6 inn til Mælisætrin

· Kart nederst på siden

 

Loslisætrin og Mælisætrin ligger på et platåliggende høydedrag ved inngangen til Vinstradalen. Gardene i Losgrenda har sætret på Loslia og Mælia siden 1700-tallet. Sætergrendene i Loslia og Mælia blir i dag brukt til storfebeite og slått.

 

Losliveien svinger av fra E6 på Driva like nord for Vinstra bru, og går ca 7,5 km inn til Mælisætrin. Dette er en bomvei med følgende priser:

 

Personbil:               kr 40,-

Traktor:                   kr 40,-

Motorsykkel:         kr 15,-

 

 

 

 

 

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Loslia med Sissihøa

Sissihøa (1621 moh) er en populær topptur – og fra toppen her ser en hele bygda. Parker på ”svaberga” like forbi Kløftsætra og følg stigen opp langs Kløftelva. Fra denne parkeringa går det også en gammel kjerrevei nordover til Gissingerdalen. Dette er et gammelt steinbrudd for leirsskifer. Her kan en fortsatt se spor etter steindrifta, både de gamle ”overnattingskåkene” som i dag brukes som hytter, redskap som ble brukt i drifta og tipper med skifer.

 

Mellom Smegardssætra og Kløftsætra går det en stikkvei nordover til Flættasætra. Omtrent på det høgste punktet på denne stikkveien er det en liten parkeringsplass, derfra kan man gå ned til Dugurdmålssteinen. Her er en av Drivdalen idrettlags trimposter, og en fantastisk utsikt over Drivdalen. Denne trimposten flyttes ned i Djupdalen ved Losliveien på vinteren.

 

For de som ønsker å gå opp på Loslia har Vinstradalen og Loe utmarkslag merket flere sæterstiger i Loslia. Disse har startsted ved saugrendan på Lo og i råket mellom Gissingran og Håggån.

Gissingerdalen

Utsikt fra Dugurmålsteinen

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

GOD TUR!

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Mælia

Ved Kløftåa er det fint å ta en rast

Knapp venstre

Tilbake til turforslag