Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Magalaupet
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Like nord for Skreabrua er Magalaupet (Måggålaupet), et nesten 100 meter langt, sikksakkformet elvegjel i elva Driva.

Det ligger ved Engan i Drivdalen 12.5 km. sør for Oppdal sentrum.

 

På det smaleste er det kun ca. 1,5 meter bredt. Dybden er ukjent.

 

Gjelet består av en rekke store, sammenlenkede jettegryter som elva Driva har gravd ut siden siste istid.

 

Fjellet består av hard øyegneis, og Driva graver seg ned med en hastighet på ca. 1 mm pr år,

tilsvarende 10 meter på 10 000 år.

Flyfoto av Magalaupet i DrivdalenMagalaupet i DrivdalenMagalaupet i Drivdalen
Parti fra Magalaupet i DrivdalenParti fra Magalaupet i DrivdalenParti fra Magalaupet i DrivdalenParti fra Magalaupet i Drivdalen

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Advarsel

Magalaupet besøkes på eget ansvar.

Barn bør ha følge med voksne.

Vis forsiktighet!

Knapp venstre

Tilbake til turforslag