Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Den som ønsker en lengre tur kan følge veien ned i Engmoen og videre sørover til DILs trimpost ved ”Høyløa ved Stølegga” eller utover Åmotsdalen.

Ved å følge veien ned i Engmoen over Engbrua og gå veien tilbake til Gottem blir dette en rundtur på ca 8 km.

Den som ønsker en kortere rundtur på 4,5 km som tar 1 – 1 ½ time å gå kan svinge av stigen ved Høgvamran og følge gardsveien over Skreabrua over Driva.

Ved Skreabrua, like på østsida av Driva er det merket stig ned til murene etter den gamle Skreabrua som var ei utliggerbru. Her vil det komme opp informasjonsplakat til sommeren. Stigen går videre til Magalaupet, et dypt elvegjel med mange jettegryter. Dette er et besøk som anbefales!

Stigen kommer opp til veien igjen ved Utesto Engan. Etter dette følger vi gamle E6 ett lite stykke. Ved Isbrekka (skilt på husveggen) svinger vi av og går ”Neo’n Brekka”. Dette er gamle kongevei som går nedenfor E6 – en ser tydelige spor som går fra tunet på Isbrekka. Veien kommer inn på Gottemsveien like øst for Gottemsbrua. Ved Gottemsbrua har DIL trimpost ved Fanthulu. Her går turstigen langs Driva nordover til Skoremsbrua for den som ønsker en lengre tur.

Gottem – Høgvamran – Nesto

 

· Parkering: Gottem v/Ola Duås

· Lengde på tur i km; kort runde – 4,5 km, lang runde – 8 km.

· Kart nederst på siden.

 

Denne stigen har Dovrehallen grendalag merket og ryddet i sommer. Dette er en av flere stiger som Dovrehallen grendalag nå er i ferd med å rydde og merke. Flere av stigene kommer som ”søndagsturer” etter hvert. Neste sommer vil det også komme opp skilt og mer informasjon lags stigene.

Vi starter fra Gottem. Vi har fått tillatelse til å parkere nedafor eller sør for fjøset her. Stigen starter rett nedenfor huset til Ola Duås og er merket med rødt. Stigen går langs kanten av innmarka i begynnelsen – videre går den gjennom skogen. Etter knapt 1 km kommer vi til Stoan – her hører vi et sterkt brus fra Driva og ser hvordan den kaster seg utover i små fossefall. Dette er så langt opp laksen går i Driva.

Når vi kommer til Skrea går stigen opp og rundt innmarka. På sørsida svinger den ned i tunet i Skreen og følger gardsveien over Skreabekken. Rett etter at vi har passert bekken tar den opp gjennom skogen igjen, til den kommer inn på gardsveien til Høgvamran. Derifra følger vi veien til Høgvamran, videre gjennom tunet der og ned langs kanten av innmarka til ei grind rett ned for fjøset. Herifra følger vi den gamle veilea som ligger i vestkant av dyrkamarka ned til Nesto Vamran.

GOD TUR!

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Skrea

Magalaupet

Stenutgard mellom Gottem og Skrea

Fanthullu

Nesto Vamran

Gottem – Høgvamran – Nesto

Knapp venstre

Tilbake til turforslag