Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Parkering: ved Skoresbrua, her er det parkeringsplass på nordsida av Båggåstrondvegen.

Lengde: rundtur på 4 km.

Kart: Nederst på siden.

UT.no

 

Skiløypa tar utgangspunt i lysløypa til Drivdalen idrettslag, som har en flott beliggenhet i furuskogen nede ved elva Driva. Lysløypa starter ved Skoresbrua og går i ei sløyfe sørover skogen til Rishaugen. Lysløypa svinger ved Rishaugen tilbake mot Skoresbrua, mens skiløypa fortsetter sørover over nedre del av dyrkamarka på Rishaugen. Dersom man ønsker en kortere tur kan man svinge opp rett sør for Rishaugen og følge løypa tilbake til lysløypa i øverkant av dyrkamarka. Dette er en runde på ca 2 km.

 

For den som ønsker å fortsette rundt hele runden går skiløypa videre sørover forbi gapahuken ved badeplassen, og Risfossen, langs den gamle veien til kraftverket til vinterplasseringa for trimposten ved Fanthulu. Skiløypa svinger ved Gottemsvegen og følger et stykke gamle kongevei før den går sammen med skitraseen nordfra igjen tilbake til Rishaugen og lysløypa.

 

Når føret tillater det kjøres det også opp skispor fra Skoresbruapå dyrkamarka til boligfeltet på Driva og Drivdalen skole/barnehage, ca 1 km.

Skiløypa mellom Skoresbrua og Gottemsbrua

Foto ©  Anne Marit Aune

Foto ©  Anne Marit Aune

Foto ©  Jenny Kristin Heggvold

Skilek på Rishaugen

Ved Rishaugen

Rydding og merking av skiløypa er gjort på dugnad i regi av Drivdalen idrettslag i løpet av 2014, med støtte fra Turløypemerking i Trøndelag (et spleiselag mellom fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen). Traseen er rydda og merka, og skilt er satt opp. Det som gjenstår er oppsetting av ”Startpunkttavler” og litt tilrettelegging for bedre å kunne ”snu”  ved Gottemsvegen. Løypa har også litt ujevnt underlag noen steder. Vi har fått tilbud om å få flis fra Miljøstasjonen/Oppdal kommune til å jevne ut dette.

Ryddedugnad vinteren 2014

Foto © Ola  Arne  Aune

Foto © Ola  Arne  Aune

Skiløype

Lysløype

Skiløype til skolen