Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Sæterfjellet

Like etter bommen er det ei ferist, og ved denne går stigen til Sætersplassan av. På veien opp på Sæterfjellet passerer vi store kvartskiferbrudd. Skiferen har nok blitt brukt til egen bruk til blant annet trappetrinn og golvheller, med det var ved anleggelsen av Dovrebanen først på 1900-tallet at den industrielle utnyttelsen av skiferen skjøt fart. Olaf Skaslien ble ansatt som ble ansatt som byggmester på Dovrebaneanlegget i 1915. Han la merke til steinforekomstene i Klevan ved Sætra, og i 1917 utviklet han en metode som gjorde det mulig å dele opp steinen i større og mindre stykker med jamne, rettvinklede kanter, slik at den kunne brukes til fasademur. Det ble vedtatt å bruke stein fra Klevan til lokolmotivstaller, plattformer, drensrør og kjellermurer ved Dovrebanen. Etter at Dovrebanen var ferdig inngikk Skaslien avtale med eieren av garden Sæteren om utvinning av skifer, og Oppdal Steinindustri ble startet. Ulike selskap har drevet skiferbruddene opp igjennom åra, men skiferindustrien i Klevan og Sæterfjellet har vært og er fortsatt en av de viktigste arbeidsplassene i Oppdalssamfunnet.

 

Sæterfjellet er et godt utgangspunkt for mange fjellturer i vestfjellet, blant annet inn til Tjønnglupen og Tythøa. Her ligger det flere jakt- og fiskebuer. Det fiskes fjellørret og det jaktes villrein. Sæterfjellet er også et godt utgangspunkt for å gå til Åmotdalshytta, som er ei av de selvbetjente hyttene til turistforeninga.

 

På Sæterfjellet har det også siden 2005 vært avlsstasjon for fjellrev. Målet med prosjektet er å forsøke å redde fjellreven ved oppdrett i fangenskap, og så sette avkommet ut i  naturen. 

 

Foto © Jenny Kristin Heggvold

· Turtype: Biltur

· Lengde: ca 7,6 km fra E6 opp til parkeringsplassen ved avlsstasjonen for fjellrev.

· Kart nederst på siden

 

Sving av E6 ved Minera sitt steinbrudd ved Sætra, og ta til venstre i første kryss etter kryssing av jernbanen. Her går det veg opp på Sæterfjellet. Vegen ble bygd i 1963 for transport av skifer.

 

Dette er en bomveg med følgende priser:

 

Bil/traktor:                     kr 30,-

Moped:                            kr 10,-

Sesong:                           kr 200,-

Vikeplikt for anleggstrafikk i arbeidstiden kl 08—16.

 

 

 

GOD TUR!

Avlsstasjon for fjellrev

Drivdalen sett fra Sæterfjellet

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold