Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Tilbake til turforslag

Skoresbrua - Sætrumsmoen

GOD TUR!

Foto © Anne Marit Aune

· Parkering: Ved Skoresbrua eller Tomta etter ”Driva samvirkelag”

· Lengde: 2 km,

        - rundtur om gårdsveien til Sætrumsmoen: 4,2 km.

        - rundtur Skoresbrua-hengebrua-gang og sykkelvegen: 3,7 km.

· Kart nederst på siden.

 

Drivdalen idrettslag og helselaga i Drivdalen har ryddet og merket stig langs på vestsida av Driva fra Skoresbrua til Sætrumsmoen. Prosjektet er finansiert gjennom prosjektet ”Turløypemerking i Trøndelag” som er et spleiselag mellom fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen. I tillegg har vi fått SMIL-midler fra Oppdal kommune. Skilting av strekningen på østsida av elva fra Skoresbrua til Gottemsbrua og utvidelsen av lysløypa på samme sted er en del av det samme prosjektet.

 

I løpet av 2015 vil det komme opp informasjonstavler med kart ved startpunktene til stigen, og en ”natursti” med informasjonsplakater om naturen i området.

 

 

1,3 km fra Skoresbrua ligger hengebrua over Driva. En rundturmulighet er å krysse elva her, følge avlingsveien opp til E6 og gang og sykkelvegen langs E6 tilbake til startpunktet. Dersom du fortsetter de 0,7 km langs elva til Sætrumsmoen kommer du til en av DILs trimposter. Herfra kan du følge gardsveien tilbake til Skoresbrua dersom du ønsker rundtur.

Nødvendig tilrettelegging med klopper er også på plass.

Fine skilt viser vei.

Benker innbyr til en rast ved elva

Stigen er fin og lett å gå.

Foto © Anne Marit Aune

Foto © Anne Marit Aune

Foto © Anne Marit Aune

Foto © Anne Marit Aune